workflow-zadządzanie-projektami-min

workflow-zadządzanie-projektami-min

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. BUDŻETOWANIE

Oferowany przez nas system wspomagający zarządzanie projektami i budżetowanie pozwala na:

 • tworzenie wielu różnych typów projektów
 • pozwala na budowę zaawansowanych kalkulacji ilościowo-wartościowych w definiowalnych okresach czasu
 • zapewnia m.in. obsługę budżetów finansowych, podbudżetów, budżetów kroczących, projektów wielostopniowych
 • umożliwia planowanie obciążeń oraz rejestracji i dekretacji czasów pracy
 • daje możliwość pracy w modelu on-line, bądź off-line
system workflow - Grupa Kotrak

MODUŁY SPRAWDZAJĄCE SIĘ W OBSZARZE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, BUDŻETOWANIU

Moduł Budget Manager

Budżetowanie to jeden z podstawowych elementów wdrożenia sprawnego systemu controllingu w firmie. Każde przedsiębiorstwo prowadzi różne rodzaje działalności, posiadając rozbudowane struktury centrów zysków/kosztów. Aktywne analizy realizacji budżetów, w powiązaniu z definiowalnymi wskaźnikami KPI (Key Performance Indicators) oraz strukturą alertów, mogą stanowić system wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie.

Każda firma ma swoją specyfikę, różny poziom informatyzacji, często również różne źródła danych dla analiz wykonania budżetu. Wykorzystanie modułu Budget Manager, umożliwia nie tylko kreowanie dowolnych struktur budżetowych, operujących na różnych wartościach i wymiarach, ale także na wprowadzaniu danych budżetowych z zewnętrznych systemów (np. systemy kalkulacji projektów budowlanych). Możliwe jest zarówno standardowe budżetowanie kosztów i przychodów w różnych układach, jak również plany ilościowe i powiązanie z nimi planów finansowych.

Moduł Project Manager

Moduł do zarządzania projektami współpracuje bezpośrednio z systemem oferowanym przez nas systemem workflow. Umożliwia tym samym przepływ pracy poprzez poszczególne – wymagane w danym procesie skrzynki operatorów.

Dzięki temu jest narzędzie wykorzystywanym do rejestracji różnych dokumentów (np. oferty,dokumentacja badań, faktury, obmiary, etc.) w kontekście zdefiniowanych projektów (np. budów, zleceń itp.).

Uzyskuje się dzięki temu spójną bazę dokumentacji oraz kalkulacji wszystkich projektów realizowanych w firmie.

Moduł Time Tracking

Moduł Time Tracking jest odpowiedzialny za procesy harmonogramowania i rezerwacji zasobów na potrzeby projektów. Moduł wyposażony jest w intuicyjny interfejs który pozwala na definicje dowolnych struktur kalendarzy np. dla wybranych zasobów w przedsiębiorstwie.

Scenariusze dla potrzeb harmonogramowania określane są zazwyczaj na etapie wdrożenia (np. „ręczne” planowanie obciążeń dla zarejestrowanych zasobów, konieczność wstępnych rezerwacji, etc.

Wraz z rejestracją potencjalnych obciążeń w wielu firmach niezbędna jest rejestracja i dekretacja czasu pracy poszczególnych operatorów lub innych zasobów przedsiębiorstwa. Taki podzielnik czasu pracy wykorzystywany jest dla różnych celów: dla odpowiedniego przyporządkowania kosztów pracy do konkretnych projektów bądź zleceń, dla potrzeb wyliczenia wynagrodzeń, przypisania bezpośrednich kosztów pracy do konkretnych zleceń w celu otrzymania rachunku TKW na danym zleceniu, jak też w szczególności dla potrzeb rozbudowanej analizy kosztów działań.

Oprócz rejestracji i podziału czasu pracy w module dostępna jest funkcja raportowania czasu pracy w podziale na dekretowane wymiary analityczne. Dzięki funkcji grupowania, umożliwia analizę on-line zadekretowanych wartości w kontekście np. czasu maszyn na projekty, działania, operatorów, etc.

PLATFORMA MA TAKŻE ZASTOSOWANIE W OBSZARACH:

comarch erp xl - Grupa Kotrak

Obieg dokumentów.
Obieg pracy

Czytaj więcej

7

Analizy i raportowanie.
Hurtownia danych

7

Integracja z systemami.
Wielofirmowość

Comarch Optima

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW

o nas kotrak

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH KLIENTÓW

 • 25 lat na rynku
 • 90 programistów
 • 35 konsultantów
 • 35 wdrożeniowców
 • 8 oddziałów

DZIAŁAMY GLOBALNIE

wdrozenia kotrak sa

DZIAŁAMY GLOBALNIE

 • USA
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY
 • BRAZYLIA
 • HOLANDIA
 • NORWEGIA
 • RPA
 • INDONEZJA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • SZWECJA
 • FRANCJA
 • CZECHY
 • MJANMAR
 • SERBIA
 • ROSJA
 • WIETNAM
 • BIAŁORUŚ
 • PORTUGALIA
 • INDIE


ARTYKUŁY

Zobacz Ostatnie:
Nowa struktura JPK_VAT

19 czerwca 2019 Magda Urbanowicz

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261