E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE COMARCH

Aplikacja E-sprawozdania finansowe Comarch:

 • jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 • jest niezależna od posiadanego oprogramowania finansowo-księgowego, także w wersjach dla biur rachunkowych,
 • integruje się z systemami Comarch ERP OptimaComarch ERP XL i Comarch ERP Altum,
 • umożliwia wysyłkę e-sprawozdania do szefa KAS oraz na bramkę eKRS,
 • występuje zarówno w wersji stacjonarnej, jak i w chmurze,
 • weryfikuje poprawność e-sprawozdania i od razu informuje o ewentualnych błędach,
 • zawiera strukturę dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • umożliwia wydruk e-sprawozdania lub eksport pliku do różnych formatów (m.in. PDF, Excel lub Word),
 • umożliwia zapisanie i przesłanie e-sprawozdania pomiędzy aplikacjami w formacie pliku .cesf,
 • pozwala dodawać załączniki (np. uchwała o podziale wyniku, sprawozdanie z badania biegłego rewidenta),
 • daje możliwość oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa poprzez analizę wskaźnikową,
 • umożliwia zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi,
 • pozwala na import danych do aplikacji z szablonu excel.

Otrzymaj ofertę na e-sprawozdania Comarch!

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: 604 526 261

COMARCH E-SPRAWOZDANIE DLA BIUR RACHUNKOWYCH

comarch e-sprawozdania dla br

Aplikacja E-sprawozdania finansowe Comarch jest także dostępna dla biur rachunkowych. Umożliwia ona wygodną obsługę obecnych klientów, a także ułatwia pozyskiwanie kolejnych.

Aplikacja umożliwia proste tworzenie e-sprawozdań, a dodatkowo ułatwia zarządzanie dokumentacją sprawozdawczą w firmach wszystkich Twoich klientów. Posiadając maksymalnie dwie licencje, możesz obsłużyć dowolną liczbę firm.

Aplikacja do e-sprawozdań pozwala także czytać i przeglądać inne elektroniczne sprawozdania finansowe w formacie XML.

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI COMARCH E-SPRAWOZDANIE?

comarch e-sprawozdanie finansowe

Aplikacja E-sprawozdania finansowe Comarch umożliwia Ci stworzenie oraz edycję:

 • wprowadzenia do e-sprawozdania finansowego,
 • bilansu (oddzielnie aktywa i pasywa),
 • rachunków zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym),
 • zestawienia zmian w kapitale własnym,
 • rachunku przepływów pieniężnych,
 • kalkulacji podatku dochodowego,
 • pozostałych not i objaśnień.

Dodatkowo, w przypadku współpracujących systemów ERP, możesz dokonać importu zestawień księgowych, dzięki czemu nie musisz ich wprowadzać ręcznie.

E-sprawozdania finansowe muszą złożyć te spółki, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Akceptacja wspólników lub akcjonariuszy jest konieczna do uzyskania w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty dnia bilansowego. W ciągu kolejnych 15 dni e-sprawozdanie finansowe musi już trafić do KRS.

Przykładowo:

 • firma ustala dzień bilansowy na 31 grudnia,
 • akceptacja e-sprawozdania musi nastąpić do 30 czerwca,
 • ostatecznym terminem na złożenie e-sprawozdania finansowego jest 15 lipca.
comarch aplikacja e-sprawozdania finansowe

Już dziś dokonaj zakupu aplikacji e-sprawozdania Comarch!

Skontaktuj się z nami, by uzyskać atrakcyjną ofertę:

Zadzwoń: 604 526 261

Comarch e-sprawozdania jest zgodna z systemami ERP różnych producentów, dzięki czemu nie musisz martwić się dostosowaniem jej do posiadanego oprogramowania, ani posiadać oprogramowania Comarch ERP.

Aplikacja spełnia wymagania Ministerstwa Finansów w zakresie przesyłania elektronicznej formy sprawozdania, wraz z podpisem elektronicznym. E-sprawozdanie przygotowane z pomocą Comarch e-sprawozdania jest ustrukturyzowane (jest plikiem XML).

W zakładce “Wprowadzenie do sprawozdania finansowego” znajdziesz rozwijalną listę z niezbędnymi informacjami, zgodnie ze schematem.

e sprawozdanie finansowe comarch
e sprawozdania comarch

Aplikacja E-sprawozdania finansowe Comarch daje Ci także możliwość dodania kolejnych linii sprawozdawczych do zestawień. Takie dodatkowe pozycje uszczegółowiające mogą okazać się konieczne do prawidłowego złożenia e-sprawozdania.

Linie sprawozdawcze możesz dodać poprzez dwie funkcje:

 • “dodaj równoległą pozycję”,
 • “dodaj podpozycję”.

Comarch e-sprawozdania finansowe wyświetla w formie drzewa główne zestawienia liczbowe e-sprawozdania finansowego. Znajdziesz tam bilans (z podziałem na aktywa i pasywa), rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, a także zestawienie zmian w kapitale własym.

Zestawienie liczbowe można wyświetlać w dwóch wariantach:

 • pełne zestawienie informacji, włącznie z nieuzupełnionymi pozycjami,
 • po zaznaczeniu parametru “ukryj puste wiersze” wyświetla się całe zestawienie.
uklad zestawien liczbowych comarch e-sprawozdania
sprawdzanie e-sprawozdania comarch

Aplikacja Comarch e-sprawozdania daje Ci możliwość zweryfikowania, czy plik XML z e-sprawozdaniem finansowym jest na pewno poprawnie przygotowany. Wyznacznikiem prawidłowego opracowania pliku są wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Dodatkowe sprawdzenie e-sprawozdania przez aplikację pozwala poprawić ewentualne błędy i wysłać zwalidowany plik XML właściwym organom. Weryfikacja e-sprawozdania przebiega dwutorowo: na początku jest to merytoryczny test pliku (czy aktywa = pasywa, czy zysk/strata netto z bilansu zgadza się z zyskiem/stratą netto w rachunku zysków i strat). Kolejnym etapem jest sprawdzanie zgodności z wzorem Ministerstwa Finansów. Aplikacja wskaże Ci ewentualne błędy, dzięki czemu jesteś w stanie szybko je zlokalizować i poprawić.

Comarch e-sprawozdania finansowe to także wygodna praca ze sporymi tabelami, zawierającymi dużą ilość tekstu. Zarówno noty, jak i objaśnienia, są dodawane jako załączniki oraz dołączane do pliku XML przez aplikację.

Comarch e-sprawozdania daje Ci bieżącą możliwość podglądu załączników. Znajdziesz je w zakładce “Pozostałe noty i objaśnienia”.

Plik XML z podpisem kwalifikowanym lub z podpisem potwierdzonym profilem ePUAP, może być teraz bezpiecznie wysłany! Aplikacja Comarch e-sprawozdania umożliwia Ci zarządzanie podpisami oraz wysłanie sprawozdania do szefa KAS.

noty e-sprawozdanie comarch
comarch esprawozdania plus

Comarch e-Sprawozdania Plus to nowy wariant aplikacji. Posiada wszystkie funkcjonalności standardowej wersji, a dodatkowo daje również możliwość złożenia e-Sprawozdania Finansowego poprzez strukturę dla Emitentów Papierów Wartościowych (spółek notowanych na GPW oraz NewConnect – które tworzą raporty okresowe w ESPI).

Comarch e-Sprawozdania Plus posiada możliwość integracji z systemami Comarch ERP lub systemami klasy ERP innych producentów.

a

Otrzymaj ofertę na e-sprawozdania finansowe Comarch!Wypełnij formularz:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres email (wymagane):

Wskaż, z jakiego województwa jesteś (wymagane):

Wpisz kod zabezpieczający: captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KOTRAK S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w zakresie przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez KOTRAK S.A. związanych z zadanym pytaniem, uzyskaniem odpowiedzi na zadane pytanie, jak również wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu istotnych informacji dotyczących produktów i usług KOTRAK S.A. zgodnie z treścią mojego zapytania.

Przeczytaj całą treść zgody...

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW

500
dedykowanych projektów

190
profesjonalistów

25
lat na rynku

7500
Klientów

7
oddziałów

Wdrożenia na 5
kontynentach

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW

500
dedykowanych projektów

190
profesjonalistów

25
lat na rynku

7500
Klientów

7
oddziałów

Wdrożenia na 5
kontynentachARTYKUŁY

Zobacz Ostatnie:
Nowa struktura JPK_VAT

19 czerwca 2019 Magda Urbanowicz

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261