xl_produkcja_chmura-min

xl_produkcja_chmura-min

COMARCH ERP XL PRODUKCJA

Moduł Comarch ERP XL Produkcja sprawdza się w firmach realizujących produkcję: procesową, dyskretną, jednostkową, jak również seryjną na magazyn, bądź na zamówienie. Daje kompletną informację o:

 • zleceniach produkcyjnych
 • czasie wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w firmie
 • poszczególnych etapach procesu produkcyjnego

Programy do zarządzania produkcją umożliwiają dokładne analizy produkcji i monitorowanie każdego elementu procesu produkcyjnego. Dzięki temu zarządzający są w stanie szybko zareagować na:

 • odchylenia od planu
 • usterki techniczne maszyn
 • inne czynniki obniżające rentowność firmy
PC-Market Insoft

MOŻLIWOŚCI MODUŁU COMARCH XL PRODUKCJA

Definiowanie technologii w module Comarch Produkcja

Technologie stanowią zestaw informacji, określających w sposób wyczerpujący parametry, które wchodzą w skład procesu produkcji konkretnego produktu lub kilku produktów:

 • w ramach technologii definiowane są operacje produkcyjne, dla których określa się parametry technologiczne przypisując im surowce, bądź ich zamienniki, półprodukty oraz produkty
 • możliwość tworzenia wielu różnych wersji technologii, jak również połączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach

Konfigurator produktu – wsparcie procesów produkcji i sprzedaży wyrobów pod indywidualne zamówienie – CDN XL Produkcja

Mechanizm konfiguratora prowadzi pracownika za rękę, dzięki czemu do minimum ogranicza możliwość popełnianych błędów. Narzędzie jest bezcenne w tych branżach, gdzie występuje duża różnorodność bądź wariantowość produktów.

Konfigurator produktu umożliwia:

 • przygotowanie rentownych ofert oraz budowanie technologii, dzięki kreatorowi bazującemu na macierzy powiązań pytań i odpowiedzi
 • kalkulację kosztów wytwarzania produktów, jak również symulację cen sprzedaży w oparciu o szereg parametrów
 • oznaczenie wymagalności kolejnych etapów (np. operacji produkcyjnych) i zdefiniowanie ich zależności od spełnienia określonych warunków

Harmonogramowanie produkcji w module Comarch ERP XL Produkcja

Ręczne:

 • możliwość zmodyfikowania planowanego czasu operacji za pomocą wykresu Gantta (metodą „przeciągnij i upuść”)
 • automatyczne przeplanowywanie oraz przeliczanie czynności związanych z czynnością modyfikowaną przez użytkownika
 • przepinanie zasobów między zleceniami oraz raportowanie ich zajętości

Automatyczne:

 • dostępność różnych metod planowania
 • możliwość planowania na wskazany termin (planowanie wstecz), bądź od wskazanego terminu
 • tworzenie terminów na wykonanie planów produkcyjnych z uwzględnieniem dostępności zasobów
 • uzależnienie czasu czynności planowanych od ilości podpiętych zasobów
 • raportowanie konfliktów w momencie braku możliwości terminowego wykonania operacji
 • generowanie rezerwacji na surowce, bądź zamienniki (w przypadku ich braku)
 • tworzenie kart pracy na bazie planu produkcji

Realizacja produkcji, nadzór oraz raportowanie w module Comarch ERP XL Produkcja

 • możliwość rejestrowania wykonania całego procesu produkcyjnego lub tylko jego części
 • możliwość nadzoru oraz raportowania przebiegu produkcji
 • podgląd czynności oraz ich realizacji dla wskazanej brygady, pracownika, w określonym czasie
 • symulacja kosztu produktu na podstawie raportu kosztów
 • prezentacja planu i realizacji produkcji w postaci graficznej – wykresu Gantta, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie czynności
 • kontrola produkcji poprzez możliwość bieżącego raportowana
 • intuicyjny interfejs do realizacji produkcji działający na bazie ekranów dotykowych

Rozliczanie produkcji w module Comarch ERP XL Produkcja

 • możliwość szczegółowego rozliczania produkcji od strony księgowej
 • wykorzystanie kluczy podziałowych do przypisania kosztów pośrednich do zleceń produkcyjnych, jak również wyrobów gotowych
 • dokładne określenie rzeczywistego oraz technicznego kosztu wytworzenia uzyskanego produktu
 • rozliczanie zleceń produkcyjnych według cen rzeczywistych, bądź ewidencyjnych
 • raporty porównujące koszt planowany z rzeczywistym

Kompletacja w module Comarch ERP XL Produkcja

 • wsparcie dla procesu wytwarzania produktów,bądź odwrotnie – uzyskiwania z produktów składników
 • nieskomplikowane definiowanie receptur kompletacji/dekompletacji, w tym możliwość tworzenia wielu receptur dla konkretnego produktu
 • obsługa przyjęć odpadów ze zlecenia kompletacji lub produktów ubocznych, bądź zwrotów surowców
 • rozliczenie zasobów materiałowych oraz usług
 • możliwość podglądu rezerwacji oraz zamówień, jak również aktualnych stanów magazynowych
 • automatyczne wyliczenie kosztów związanych z wytworzonymi, na danym zleceniu, wyrobami gotowymi

Projekty w module Comarch ERP XL Produkcja

 • raportowanie  wykorzystania budżetów w ramach projektów oraz postępów prac
 • wsparcie pełnego łańcucha obiegu dokumentów w ramach danego projektu (dokumenty zamówień, obiekty projektowo-produkcyjne, dokumenty handlowe i magazynowe)
 • ewidencja umów realizowanych w ramach projektów
 • współpraca z aplikacjami kosztorysowymi (Norma Pro, Zuzia, WinBud) oraz ewidencja prowadzonych przetargów

POZNAJ NASZE DODATKI DO SYSTEMU COMARCH ERP XL DLA BRANŻY PRODUKCYJNEJ

POZNAJ NASZE DODATKI DO SYSTEMU COMARCH ERP XL DLA BRANŻY PRODUKCYJNEJ

Comarch Optima

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH KLIENTÓW

klienci oddziały eksperci asysta Grupa Kotrak

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH KLIENTÓW

 • 25 lat na rynku
 • 90 programistów
 • 35 konsultantów
 • 35 wdrożeniowców
 • 7 oddziałów

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

 • Po wnikliwej analizie ofert różnych firm wybraliśmy system Comarch ERP XL i partnera wdrożeniowego Grupę Kotrak. Udało nam się wspólnie ze specjalistami Grupy Kotrak zidentyfikować potrzeby i określić zakres niezbędnych działań.

  Mieczysław Majewski, Wiceprezes Zarządu, Del-Zaw Sp. z o.o.

 • System został dostarczony i wdrożony przez Grupę Kotrak, która przeprowadziła również kompleksowe szkolenie. Współpraca przez cały czas układała się bardzo dobrze, a zespół Kotrak wykazał się doskonałym zrozumieniem potrzeb naszej firmy.

  Klaus Nielsen, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Novichem

 • Udało nam się wspólnie ze specjalistami Kotrak i pod ich kierunkiem, zidentyfikować potrzeby i określić zakres niezbędnych działań. (…) Bazując na powyższych doświadczeniach z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Kotrak, jako kompetentnego partnera i dostawcę usług IT.

  Mariusz Hanczka, Właściciel, Corin

 • Współpraca przez cały czas układała się bardzo dobrze, a zespół Kotrak przez cały czas wykazywał się doskonałym zrozumieniem potrzeb naszej firmy i pełnym profesjonalizmem. Polecamy firmę Kotrak, jako kompetentnego i doświadczonego dostawcę rozwiązań informatycznych.

  Adam Zaremba, Kierownik Projektu, De Heus

DZIAŁAMY GLOBALNIE

mapa klienci Grupa Kotrak

DZIAŁAMY GLOBALNIE

 • POLSKA
 • USA
 • ROSJA
 • RPA
 • WIETNAM
 • REPUBLIKA CZESKA
 • BRAZYLIA
 • HOLANDIA
 • NIEMCY
 • WIELKA BRYTANIA
 • IRLANDIA

ARTYKUŁY

Zobacz Ostatnie:
Split payment – mechanizm podzielonej płatności

18 czerwca 2019 Magda Urbanowicz

Nowa struktura JPK_VAT

19 czerwca 2019 Magda UrbanowiczMasz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261