case-study-min

case-study-min

CASE STUDY – WDROŻENIE MODUŁU LABORATORYJNEGO QAM

De Heus Polska

Branża:
produkcja paszy

Wdrożyliśmy:

 • Moduł laboratoryjny QAM

De Heus Polska

De Heus Sp. z o.o. jest wiodącym producentem i eksporterem pasz, koncentratów, premiksów oraz preparatów mlekozastępczych w Polsce. Firma zatrudnia około 400 osób w 6 lokalizacjach w Polsce. Należy do międzynarodowej grupy De Heus, która jest w światowej czołówce producentów pasz, premiksów i koncentratów dla zwierząt. Grupa De Heus jest obecna w ponad 35 krajach na czterech kontynentach.

Firma De Heus Sp. z o.o. dysponuje nowoczesnymi laboratoriami: centralnym w Łęczycy oraz wspierającym w Mieścisku. Kontrolują one jakość i wartość pokarmową surowców i wyrobów gotowych. Laboratorium centralne obsługuje wszystkie wytwórnie pasz w zakresie wykonywania analiz, natomiast laboratorium w Mieścisku w głównej mierze wykonuje analizy preparatów mlekozastępczych i surowców do ich produkcji oraz dodatkowo bada surowce paszowe i pasze, które są wytwarzane w tej lokalizacji.

Oznacza to, że cała produkcja – od momentu dostarczenia surowców, aż po wysyłkę gotowych produktów do klienta – jest poddawana rygorystycznym procedurom kontrolnym, którym towarzyszy stały monitoring, pozwalający wyeliminować obecność w paszach niepożądanych czynników i zapewnić wysoką jakość gotowych produktów. Nadrzędnym celem firmy jest zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów, jakimi są mieszanki paszowe dla zwierząt.

W centralnym laboratorium De Heus w Łęczycy, które ściśle współpracuje z holenderskim akredytowanym laboratorium BLGG AGROXPERTUS rocznie analizowanych jest ponad dwa tysiące prób kiszonek. Powala to na uzyskanie bardzo szerokiego obrazu jakości kiszonek i pozwala dopasowywać parametry pasz treściwych do parametrów polskich pasz objętościowych.

Oprócz standardowych parametrów analizowanych w kiszonkach takich jak białko, tłuszcz, włókno, czy popiół, dużą uwagę przywiązuje się do strawności materii organicznej, zawartości skrobi jelitowej oraz strawnego NDF. Parametry te są bardzo istotne w żywieniu przeżuwaczy, gdyż mówią nam o potencjale pokarmowym pasz objętościowych, pozwalając precyzyjnie zbilansować dawkę żywieniową.

SYTUACJA PRZED WDROŻENIEM

W okresie poprzedzającym wdrożenie aplikacji DH Apps, grupa De Heus dostarczała m.in. receptury produkcyjne do fabryk w postaci załączników e-mail. Wiązało się to z dłuższym procesem dystrybucji danych, a także z dużym ryzykiem wysłania niewłaściwych receptur produkcyjnych do fabryk.

Aby zapobiec takim sytuacjom firma De Heus podjęła decyzję o automatyzacji procesów biznesowych, związanych z dystrybucją informacji do własnych fabryk.

Cele postawione przez Klienta:

 • Ocena środka transportu podczas dostaw surowców
  Czystość samochodu, stan plandeki itp.
 • Kontrola wymaganych dokumentów i formy dostarczonego towaru
  Czy palety nieuszkodzone, czytelne etykiety w języku polskim itp.
 • Kontrola organoleptyczna surowców
  Zapach, kolor, ziarnistość
 • Kontrola laboratoryjna
  Kontrola surowców
  Kontrola wyrobów gotowych
 • Pobór próbek i ich jednoznaczna identyfikacja w systemie
  Kody kreskowe, relacja do dostawy
 • Rejestrowanie zleceń analiz rozsyłanych między fabrykami (np. do laboratorium w centrali)
 • Rejestrowanie wyników analiz i dystrybucja do fabryki zlecającej badanie
 • Rejestracja wartości oczekiwanych i walidacja wyników względem zdefiniowanych tolerancji
 • Praca w systemie offline
 • Możliwość integracji z systemem LIMS pracującym w centralnym laboratorium
 • Integracja z niektórymi sprzętami laboratoryjnymi w celu rejestrowania zleceń i wyników
 • Raportowanie wyników do centrali firmy
 • Implementacja uprawnień

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE

Aplikacja DH Apps, której częścią składową jest Moduł Kontroli Jakości DH Plant-QAM (Quality Assurance Module). Rozwiązanie zostało zaimplementowane w 5 krajach (27 fabryk). Czas produkcji aplikacji: 6 miesięcy. Wdrożenie rozpoczęto w 2011 roku, zakończono 1,5 roku później.

Struktura DH Apps:

DH HOLDING (główna siedziba firmy)

Czym jest:
1. Punktem centralnym, w którym definiowane są kraje i fabryki (regiony działalności grupy)

 • lista krajów w których działa grupa
 • lista fabryk w poszczególnych krajach

2. Bazą receptur dla grupy De Heus
3. Bazą wielojęzykowych etykiet. Obecnie obsługiwane są między innymi: polski, angielski, portugalski, rosyjski, wietnamski
4. Centrum raportów

 • raport cen historycznych surowców
 • raport cen przewidywalnych
 • raport produkcji
 • raport stanów magazynowych
 • raport zużycia surowców

5. Modułem laboratoryjnym

 • bazą kryteriów jakości produktów
 • bazą zestawu badań przeprowadzanych w lokalnych laboratoriach
 • bazą wyników badań próbek pobieranych podczas:
 • zakupu
 • produkcji
 • wydania

DH COUNTRY (Centrala kraju)

Czym jest:

1. Ośrodkiem gromadzącym informacje pochodzące z wszystkich fabryk kraju
2. Aplikacją odpowiadającą za wymianę informacji pomiędzy Centralą znajdującą się w Holandii, a fabrykami rozmieszczonymi na terenie kraju
3. Centralą definiującą receptury produkcyjne dla poszczególnych fabryk
4. Miejscem planowania produkcji (opracowywanie planów produkcyjnych)
5. Systemem raportującym
6. Miejscem komunikacji z zewnętrznymi systemami klasy ERP

DH PLANT (fabryka)

Czym jest:

1. Umożliwia rejestrowanie:

 • zakupów/przyjęć oraz wydań/sprzedaży, dzięki integracji z wagami pomostowymi możliwe jest automatyczne rejestrowanie wagi przy przyjęciu planu produkcji
 • produkcji

2. Miejscem rejestrowania pobranych próbek oraz wyników laboratoryjnych, zarządzania wynikami badań (akceptowanie, odrzucanie wyników) oraz przesyłaniem do innych fabryk dla przeprowadzenia badań w innych lokalizacjach. Dodatkowo grupowanie, łączenie próbek (wiele silosów na samochodzie, kilka partii produkcyjnych)
3. Miejscem rejestrującym dane z zewnętrznego systemu produkcyjnego (PCS)
4. Magazynem MWS – mapa magazynu wraz szczegółowymi informacjami o lokalizacji towaru,
5. Systemem kontrolującym ścieżkę partii towaru począwszy od zakupu, przez składowanie, produkcję kończąc na sprzedaży
6. Systemem identyfikującym towary w oparciu o unikalne kody kreskowe
7. Aplikacją posiadającą rozwiązanie mobilne wykorzystywane przy:

 • produkcji
 • sprzedaży
 • inwentaryzacji

Zastosowane rozwiązania – podsumowanie:

 • Aplikacja desktopowa klasy ERP (fabryka, centrala, holding)
 • Lokalna baza danych (fabryka, centrala, holding)
 • Synchronizatory (Webservice)
 • Drukarki etykiet
 • Skanery kodów kreskowych
 • Integracja z systemem laboratoryjnym (LIMS)
 • Integracja z systemem produkcyjnym (PCS)
 • Integracja z centralnym systemem klasy ERP (CDN XL)

Wykorzystane technologie:

 • .NET 4.5
 • C#,
 • IIS

Wykorzystane komponenty:

 • DevExpress

Zastosowane metody zarządzania projektem:

 • Prince2 do zarzadzania projektem
 • Agile (Scrum) do zarządzania inkrementacjami produktu

Zakres odpowiedzialności Grupy Kotrak w projekcie:

 • Analiza
 • Projekt
 • Wytworzenie produktu (programowanie, testy)
 • Implementacja
 • Szkolenia
 • Utrzymanie/Rozwój

KORZYŚCI BIZNESOWE

 • Komplet informacji w jednym systemie (Integracja z zewnętrznymi systemami ERP, LIMS, PCS)
 • Dostęp do danych jedynie dla osób uprawnionych
 • Możliwa praca nawet w przypadku braku dostępu do Internetu
 • Eliminacja licznych arkuszy Excel
 • Standaryzacja procesów
 • Kontrola jakości towarów
 • Agregacja informacji spływających z fabryk – raportowanie do centrali
 • Filtracja danych na poszczególne fabryki
 • Wzrost produktywności
 • Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego
 • Obniżenie kosztów produkcji
 • Skrócenie przestojów nieplanowanych jak i przestojów planowanych
 • Poprawa jakości produkcji
 • Zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych

Chcesz wiedzieć więcej?

Jesteś zainteresowany rozmową z naszym ekspertem?  Skontaktuj się z nami!

+48 604 526 261
sprzedaz@kotrak.pl

GRUPA KOTRAK W LICZBACH

klienci oddziały eksperci asysta Grupa Kotrak

GRUPA KOTRAK W LICZBACH

 • 25 LAT NA RYNKU
 • 90 PROGRAMISTÓW
 • 35 KONSULTANTÓW
 • 35 WDROŻENIOWCÓW
 • 7 ODDZIAŁÓW

DZIAŁAMY GLOBALNIE

mapa klienci Grupa Kotrak

DZIAŁAMY GLOBALNIE

 • POLSKA
 • USA
 • ROSJA
 • RPA
 • WIETNAM
 • REPUBLIKA CZESKA
 • BRAZYLIA
 • HOLANDIA
 • NIEMCY
 • WIELKA BRYTANIA
 • IRLANDIA

ARTYKUŁY

Zobacz Ostatnie:
Split payment – mechanizm podzielonej płatności

18 czerwca 2019 Magda Urbanowicz

Nowa struktura JPK_VAT

19 czerwca 2019 Magda UrbanowiczMasz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261