aplikacje dedykowane, oprogramowanie dedykowane

aplikacje dedykowane, oprogramowanie dedykowane

APLIKACJE DEDYKOWANE

Od lat tworzymy aplikacje dedykowane dla naszych klientów z różnych branż. Budujemy zaawansowane  aplikacje biznesowe, cechujące się szybkim i responsywnym interfejsem, ale będące proste w użytkowaniu.

Tworzymy także aplikacje dedykowane do pracy rozproszonej, umożliwiające niezbędny dostęp do informacji z każdego miejsca i o każdej porze, a także kompleksowe oprogramowanie dedykowane typu ecommerce, które jest przyjaźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Zajmujemy się również pisaniem oprogramowania dedykowanego do pracy w terenie, w ruchu i podróży, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pełna mobilność.

Zaletą naszych aplikacji jest możliwość zintegrowania ich z systemem ERP lub innym oprogramowaniem.

PC-Market Insoft

POZNAJ NASZE APLIKACJE DEDYKOWANE

Vanselling

Aplikacje dedykowane typu SFA usprawniają pracę przedstawicieli handlowych – kierowców prowadzących sprzedaż bezpośrednio z samochodu (vanselling) wraz z wystawianiem dokumentów sprzedaży (faktury VAT) i rejestrowania pobranych należności (KP).

Korzyści biznesowe:

 • eliminacja nietrafionych kredytów kupieckich
 • zwiększenie lojalności Klientów za pomocą systemu lojalnościowego
 • optymalizacja procesów sprzedażowych

Możliwości:

 • obsługa zamówień i sprzedaży typu vanselling
 • pełna informacja o zadłużeniach, udzielanych kredytach kupieckich
 • wydruki dokumentów sprzedażowych i kasowych
 • wgląd w stan i możliwość rozliczenia należności Klientów
 • bieżący dostęp do historii współpracy z Klientami
 • tworzenie analiz i raportów sprzedażowych

SYSTEM REZERWACJI ONLINE

Zyskaj przewagę nad swoją konkurencją – umożliwiaj swoim klientom zapisywanie się na wizytę przez internet!

Korzyści:

 • klienci zapisują się na wizyty o dowolnej porze i z każdego miejsca na świecie, dzięki czemu nie muszą czekać na otwarcie firmy
 • optymalizacja harmonogramu pracy pracowników
 • zebranie danych o klientach w jednym miejscu, co pozwala na analizę ich preferencji i lepsze dostosowanie oferty do ich oczekiwań

Aplikacja do cięcia blachy

Aplikacja do cięcia blachy to rozwiązanie informatyczne stworzone z myślą o hurtowniach stali.

Nasze rozwiązanie pozwala na generowanie procesu cięcia, wydawania blachy o konkretnych wymiarach oraz dokładne ewidencjonowanie powstałych odpadów.

Możliwości:

 • moduł do obsługi cięcia blachy
 • ewidencjonowanie odpadów
 • integracja z systemem ERP

Korzyści biznesowe:

 • automatyzacja procesu wyliczania odpadu jako produktu ubocznego
 • uproszczenie procesów sprzedażowych i logistycznych
 • zredukowanie ilości produktów ubocznych

Mechanizmy dla hurtowni elektrycznych

Mechanizmy dla hurtowni elektrycznych, to aplikacja uzbrojona w szereg modyfikacji funkcjonalnych dla systemu klasy ERP, uwzględniających specyficzne potrzeby branży elektrycznej.

Możliwości:

 • rejestrowanie operacji na kablach i bębnach: cięcie, sklejanie, przewijanie
 • ewidencjonowanie kabli i bębnów kablowych
 • aktualizacja cen z cenników dostawców
 • rozliczanie KGO

Korzyści biznesowe:

 • zarządzanie kompletną informacą o bębnach
 • automatyzacja naliczania wartości KGO przy dostawach
 • zoptymalizowanie procesu naliczania cen od dostawców
 • oszczędność czasu potrzebnego na ręczne aktualizowanie kartotek towarowych

Aplikacja wspomagająca planowanie produkcji

Nasz zespół stworzył dla firmy produkującej tworzywa sztuczne unikalne rozwiązania:

 • mechanizm dodatkowy rozliczający odpady

Funkcja ta umożliwia wyliczanie i obrazowanie ilości odpadu na zleceniach produkcyjnych. Jest to również pomocne przy ich rozliczaniu, ponieważ pomaga w kalkulacji rzeczywistego kosztu produktu.

 • dedykowaną aplikację pozwalającą na graficzne planowanie produkcji z podziałem na maszyny i przedziały czasowe (minuta, godzina, zmiana, tydzień, miesiąc, rok).

Jest to narzędzie informatyczne, pozwalające na graficzne planowanie produkcji z podziałem na maszyny, uwzględniając także ich przestoje. Z planem produkcji można powiązać ofertę sprzedaży, aby dokładniej określić możliwość dostarczenia klientowi produktu w określonym czasie.

Dedykowany Business Intelligence

Naszą ofertę kierujemy do firm, które posiadają kilka systemów źródłowych i oczekują skonsolidowanej sprawozdawczości na bazie dedykowanego rozwiązania, a także do firm, które chcą rozbudować standardowe rozwiązanie o niestandardowe, wyszukane funkcjonalności.

Dedykowane rozwiązanie Business Intelligence umożliwia m.in:

 • zestawienie danych z różnych obszarów analitycznych (np.: danych sprzedażowych z kosztowymi)
 • stworzenie dedykowanych obszarów analizy
 • tworzenie bardzo szczegółowych raportów ad-hoc
 • samodzielne konstruowanie miar budżetowych
 • wyliczanie dedykowanych kluczowych wskaźników efektywności przedsiębiorstwa (KPI)
  zastosowanie różnych form agregacji wartości budżetowych w połączeniu z możliwością planowania wieloprzekrojowego

Aplikacja laboratoryjna (QAM)

Aplikacja DH Apps, której częścią składową jest Moduł Kontroli Jakości DH Plant-QAM (Quality Assurance Module).

aplikacje dedykowane

Czytaj więcej

Aplikacja Mailsender

Aplikacja Mailsender, to dodatek do systemów Comarch ERP, umożliwiający wysyłkę e-faktur.

 • Wystarczy zatwierdzić fakturę

Wybierając fakturę sprzedaży dla konkretnego kontrahenta, następnie wyciągając dokument z bufora i zapisując go, generujemy automatyczne wysyłanie e-maila z załącznikiem faktury w formacie PDF. Treść wiadomości e-mail jest predefiniowana według potrzeb użytkowników.

 • Dodatkowe załączniki

Przed wysłaniem faktury (przed wyciągnięciem dokumentu z bufora) możemy dodać załącznik. Załącznik ten zostanie automatycznie wysłany do Klienta wraz z fakturą.

 • Informacja o wysyłce

Wchodząc w konkretną fakturę na zakładce Załączniki zobaczymy wpis oznaczający, że faktura została wysłana do klienta. Możemy wybrać opcję Uruchom podgląd aby zobaczyć jak wygląda wysłana do klienta faktura.  Dodatkowo w systemie pozostaje zarejestrowana informacja z datą i godziną wysyłki e-faktury.

 • Zdefiniowanie odbiorców e-faktur

Aby faktura została wysłana automatycznie do Klienta, musimy najpierw na Karcie Kontrahenta skonfigurować zakładkę Osoby.

 • Pojedynczy odbiorcy oraz grupy odbiorców

W zależności od sposobu uzupełnienia pola e-mail, możemy zdefiniować pojedynczych odbiorców e-faktur i/lub całą grupę odbiorców. Dodanie kilku adresów e-mailowych po przecinku oznacza, że zostanie wysłany jeden e-mail do każdej z wpisanych osób, a każdy odbiorca będzie widzieć do kogo e-mail został wysłany.

 • Wizualizacja wydruku i typy e-faktur

Aplikacja umożliwia utworzenie kliku typów wydruków faktur w zależności od serii dokumentu. Dzięki temu nawet do jednego typu kontrahenta możemy wysłać różne typy faktur. Jednocześnie dla różnych typów kontrahentów możemy wysyłać różne typy wydruków faktur.

 • Parametry czasowe wysyłki

Zarówno godziny, w których automatyczne e-faktury mają być wysyłane z serwera e-mailowego jak również częstotliwość ich wysyłania są konfigurowalne. Częstotliwość wysyłki może wynosić nawet 5 e-maili na minutę. Jednocześnie system pilnuje kolejki e-mailowej, jeżeli z jakichś technicznych uwarunkowań, wiadomość nie została wysłana od razu.

CRM in Move

CRMinMove to nasza autorska aplikacja, przeznaczona na urządzenia z systemem Apple iOS oraz do współpracy z Microsoft Outlook.

Wspomaga pracę opiekunów klienta przez planowanie wizyt, rejestrację ich przebiegu, tworzenie ankiet, integrację z kalendarzem iOS oraz mapami.

 • Dane kontrahentów

Z poziomu aplikacji możliwe są operacje na kontrahentach: dodawanie, edycja, podgląd danych. Listę kontrahentów można filtrować oraz tworzyć rankingi TOP 10 i TOP 100. Po wybraniu konkretnej kartoteki aplikacja może wyświetlić trasę dojazdu i uruchomić nawigację.

 • Konwersacje i kontakty z klientami

Aplikacja została wyposażona w wygodny kalendarz, który pozwala planować kontakty i jest zintegrowany z kalendarzem iOS, który z kolei można zintegrować z kalendarzem Google czy iCloud. Możemy do niego wpisywać różne formy kontaktu: wizyta, mail, telefon. Realizowane działania można rejestrować, wpisując datę kontaktu, treść i dodając załączniki. Z poziomu konwersacji można też wysłać e-mail do klienta.

 • Nie tylko iOS

CRMinMove został wykonany w nowoczesnej technologii Mono firmy Xamarin. Pozwala ona na łatwe przeniesienie aplikacji na inną platformę mobilną, np. Android czy Windows Phone. Dopasowanie do nowej platformy oznacza krótszy czas i mniejsze koszty uruchomienia niż pisanie aplikacji od podstaw.

 • Ankiety konsumenckie

CRMinMove pozwala na sprawne przeprowadzanie ankiet u Klientów. Handlowcy otrzymują na urządzenia gotowe ankiety tworzone w centrali, wypełniają je razem z Kientem, a po przesłaniu do centralnej bazy danych ankiety są dostępne dla osób zarządzających, z poziomu aplikacji iOS.

Z poziomu Outlook’a można wykonywać większość operacji na kontrahentach i konwersacjach jak z poziomu aplikacji mobilnej. Dodatkowo można przekształcać maile do konwersacji i eksportować dane do Excela i PDF. Lista konwersacji może być dowolnie filtrowana i zawężana, a widok można dopasowywać przez wybór interesujących nas kolumn.

 • Niezależność od systemu ERP

CRM in Move, zarówno jako aplikacja mobilna jak i wtyczka do Outlook’a, pracuje w trybie off-line, na własnej bazie danych. Po nawiązaniu połączenia z centralną bazą użytkownik może wykonać synchronizację i wymienić informacje.

W sytuacji braku dostępu do Internetu, można tworzyć konwersacje i dodawać kontrahentów, zarówno w aplikacji iOS jak i w Outlooku. To ważne w przypadku pracy w terenie, gdzie dostęp do sieci bywa ograniczony. CRMinMove może być integrowany z większością systemów ERP.

 • Zarządzanie zdalne aplikacją

Panel zarządzania ma charakter webowy. Wystarczy dostęp do Internetu i można zarządzać aplikacją z każdego miejsca na świecie. Panel administracyjny pozwala na tworzenie i edycję użytkowników, zarządzanie strukturą podległościową, mapowanie użytkowników na kontrahentów, zarządzanie wartościami na listach wybieralnych.

Czytaj więcej

Platforma webowa do współpracy z B2B i B2C

Aplikacje dedykowane typu B2B umożliwiają automatyczne eksportowanie oraz importowanie danych z i do systemów zewnętrznych. Portal zawiera moduł przeznaczony dla partnerów biznesowych, umożliwiający elektroniczny obieg dokumentów EDI, wraz z obsługą podpisu elektronicznego.

Możliwości:

 • B2B do współpracy z Kontrahentami
 • portal – komunikacja z Klientami
 • moduł poczty elektronicznej
 • zarządzanie zleceniami
 • zarządzanie wyglądem strony Internetowej
 • zarządzanie sklepem Internetowym
Czytaj więcej

Squart

Oferowany przez nas program dla zarządców nieruchomości, rozlicza opłaty na podstawie zdefiniowanej listy lokali (najemców), listy składników umów oraz listy umów.

Listy stanowią wzorzec do poprawnego naliczenia wartości czynszów na umowach. Każdy lokal posiada zdefiniowaną kartę lokalu, gdzie widnieje informacja o powierzchni lokalu, według której zostanie naliczony czynsz najmu oraz podstawowa stawka za m2 lokalu. Każda umowa wynajmu ma zdefiniowanego najemcę, adres wysyłkowy faktury oraz formę i okres płatności.

Program dla zarządców nieruchomości zintegrowany jest z systemem do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch ERP XL, dzięki czemu można elastycznie go rozbudowywać o dodatkowe moduły, np. księgowość, środki trwałe, kadry i płace, controlling, CRM.

Czytaj więcej

FLT

Aplikacja do produkcji w branży odzieżowej umożliwia pełną integrację danych w całej firmie.

Rozwiązanie FLT może być zintegrowane z niemal każdym oprogramowaniem ERP, wzbogacając jego funkcjonalność w zakresie specjalizowanej produkcji.

Aplikacja FLT opiera się o trzy główne filary – moduł technologiczny, moduł planowania pracy poszczególnych działów oraz moduły realizacji (farbiarni, dziewiarni, szwalni).

Czytaj więcej

P&F

Aplikacja do obsługi paletowania i procesów logistycznych to zintegrowana część systemu Comarch ERP XL.

Pozwala na informatyzację procesu począwszy od przyjęcia zamówień, poprzez utworzenie zamówienia zbiorczego, ułożenie palet, transport towarów do Klientów i zafakturowanie.

Czytelny i intuicyjny interfejs dla biura obsługi klienta w zakresie komponowania zamówienia zbiorczego, odrębny interfejs dla magazynierów i osób układających palety.

System pilnuje właściwej wagi palet, jakie mogą jednocześnie znaleźć się w środku transportu.

APLIKACJA DLA APTEK

Aplikacja dla aptek i hurtowni farmaceutycznych to dedykowana platforma elektroniczna, składająca się z 8 modułów funkcjonalnych:

 • Moduł zamawiania leków
 • Moduł wirtualny magazyn ulotek
 • Moduł obsługi wydruków (integracja z drukarnią)
 • Moduł raportowy
 • Moduł ERP
 • Moduł baza danych
 • Moduł księgowo-rozliczeniowy
Czytaj więcej

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY

Program lojalnościowy wzmocni relacje z Twoimi klientami oraz pomoże Ci zdobyć cenną wiedzę o tym, czego oczekują od Twoich produktów lub usług. Dzięki karcie stałego klienta informacje o wszystkich transakcjach zapisywane są w jednym miejscu, co pozwala Ci szybko wyciągać najważniejsze wnioski dotyczące sprzedaży.

System automatycznie wykona za Ciebie powtarzalne czynności, takie jak wysyłka smsów czy maila z powiadomieniem. Najlepszych klientów możesz wynagradzać zniżkami, bonami lub nagrodami.

RODZAJE OFEROWANYCH PRZEZ NAS SYSTEMÓW

Masz pytania?

rozwiązania branżowe - Grupa Kotrak

APLIKACJE DEDYKOWANE – NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE

Microsoft .NET Framework

WPF
WCF i WebService
WinForms
Visual Studio
Entity Framework

Devexpress Enterprise (dxp)

WinForms
WPF
ASP .NET

Add-in Express

Microsoft Office & .NET

CSLA .NET

Smart Client

Xamarin

Xamarin.Android
Xamarin.iOS

Windows Phone

BRANŻE, W KTÓRYCH WDRAŻAMY PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE

 • Produkcyjna
 • Budowlana
 • Chemiczna
 • Stalowa
 • Spożywcza
 • Medyczna
 • Handel i dystrybucja
 • Usługowa
 • Inne

PROJEKTOWANIE APLIKACJI DEDYKOWANYCH W LICZBACH

klienci oddziały eksperci asysta Grupa Kotrak

PROJEKTOWANIE APLIKACJI DEDYKOWANYCH W LICZBACH

 • 25 LAT NA RYNKU
 • 90 PROGRAMISTÓW
 • 35 KONSULTANTÓW
 • 35 WDROŻENIOWCÓW
 • 7 ODDZIAŁÓW

DZIAŁAMY GLOBALNIE

mapa klienci Grupa Kotrak

DZIAŁAMY GLOBALNIE

 • POLSKA
 • USA
 • ROSJA
 • RPA
 • WIETNAM
 • REPUBLIKA CZESKA
 • BRAZYLIA
 • HOLANDIA
 • NIEMCY
 • WIELKA BRYTANIA
 • IRLANDIA

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

 • System został dostarczony i wdrożony przez Grupę Kotrak, która przeprowadziła również kompleksowe szkolenie. Współpraca przez cały czas układała się bardzo dobrze, a zespół Kotrak wykazał się doskonałym zrozumieniem potrzeb naszej firmy.

  Klaus Nielsen, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Novichem

 • Udało nam sie wspólnie ze specjalistami Kotrak i pod ich kieunkiem, zidentyfikować potrzeby i określić zakres niezbędnych działań. (…) Bazując na powyższych doświadczeniach z pełną odpowiedziałnością możemy polecić firmę Kotrak, jako kompetentnego partnera i dostawcę usług IT.

  Mariusz Hanczka, Właściciel, Corin

 • Współpraca przez cały czas układała się bardzo dobrze, a zespół Kotrak przez cały czas wykazywał się doskonałym zrozumieniem potrzeb naszej firmy i pełnym profesjonalizmem. Polecamy firmę Kotrak, jako kompetentnego i doświadczonego dostawcę rozwiązań informatycznych.

  Adam Zaremba, Kierownik Projektu, De Heus

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261