altum-min

altum-min

FUNKCJONALNOŚCI COMARCH ERP ALTUM

Jeżeli zarządzasz przedsiębiorstwem, którego specyfika wymaga zastosowania indywidualnego podejścia, Comarch ERP Altum jest najlepszym rozwiązaniem.

Platforma jest rozwiązaniem wielojęzycznym, przystosowanym do specyfiki firm międzynarodowych. Najważniejszą przewagą Comarch ERP Altum są mechanizmy umożliwiające automatyzację rutynowych czynności (BPM) oraz narzędzia pozwalające na podejmowanie decyzji w oparciu o analizy i prognozy (Business Intelligence).

Poniżej prezentujemy najważniejsze funkcjonalności Comarch ERP Altum.

Platforma idealnie sprawdza się w:

 • firmach zagranicznych,
 • sieciach sprzedaży detalicznej, sieciach franczyzowych,
 • firmach handlowo-usługowych o jednooddziałowej i rozproszonej strukturze,
 • organizacjach holdingowych/przedsiębiorstwach zarządzających wieloma firmami.
PC-Market Insoft

ZARZĄDZANIE SIECIĄ HANDLOWĄ

Comarch ERP Retail to rozwiązanie służące do zarządzania siecią handlową, począwszy od centrali, przez zaplecze sklepu, aż po stanowisko kasowe (POS). Rozwiązanie współpracuje z Comarch ERP, Altum i XL.

Oprogramowanie Comarch ERP Retail posiada trzypoziomową strukturę. Co to oznacza w praktyce? Możliwość centralnego zarządzania każdym poziomem sieci handlowej oraz jednoczesnego zarządzania procesami biznesowymi, które mają miejsce na każdym szczeblu organizacyjnym sieci.

Funkcjonalności:

 • zatowarowanie sklepów,
 • zarządzanie polityką rabatową,
 • zarządzanie gospodarką magazynową,
 • administrowanie siecią i bezpieczeństwo.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Współczesne firmy działają w oparciu o procesy zawierające ich know-how i dające im przewagę konkurencyjną na rynku. Comarch ERP Altum został wyposażony we wbudowane narzędzia Business Process Management (BPM), co zdecydowanie wyróżnia ten system spośród innych tego typu na rynku.

BPM umożliwia całkowitą lub częściową automatyzację procesów zachodzących w firmie. Dzięki BPM możemy automatyzować zarówno rutynowe procesy charakterystyczne dla każdej firmy, jak również nietypowe zadania, specyficzne dla każdego przedsiębiorstwa, np. wprowadzenie automatycznej promocji na konkretne produkty w oparciu o spadek sprzedaży poniżej wcześniej ustalonego limitu.

Współcześnie, choć wiele firm działa w tej samej branży to sposób funkcjonowania ich przedsiębiorstwa jest całkiem inny. Wymaga to indywidualnego podejścia do każdej firmy. Obok listy automatycznych procesów, które są dostępne w standardzie, system został wyposażony w intuicyjny kreator, który umożliwia tworzenie własnych procesów BPM. Wszystko to stwarza możliwość zautomatyzowania najbardziej specyficznych i wymagających procesów charakterystycznych dla danej firmy i jej działalności.

Automatyzacja w oparciu o dane Business Intelligence:

 • Procesy w sprzedaży
 • Procesy w logistyce
 • Procesy w finansach

BUSINESS INTELLIGENCE

Comarch ERP Altum został wyposażony we wbudowane narzędzie Business Intelligence. BI to nowoczesna aplikacja prezentująca przejrzyste i łatwe do zrozumienia analizy. Jej głównym zadaniem jest dostarczenie uporządkowanej informacji, wspomagającej podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządzania firmą.

Zyskaj pewność, że podejmując codzienne decyzje w swojej firmie, będziesz opierać je na rzetelnych informacjach.

Narzędzie Business Intelligence w Comarch ERP Altum pozwala:

 • analizować handel i magazyn, klientów, płatności, księgowość, wyniki operacyjne,
 • prognozować przyszłe sytuacje,
 • zaplanować budżet,
 • monitorować sytuację firmy i Kluczowe Wskaźniki Efektywności (Business Scorecard).
Comarch Optima

MIĘDZYNARODOWOŚĆ

Comarch ERP Altum to system ERP stworzony z myślą o rynku międzynarodowym. Elastycznie dostosowuje się do specyfiki każdej firmy. Altum cechuje się sporą otwartością na modyfikacje, co pozwala dopasować system do przepisów, zasad rachunkowości oraz wzorów dokumentów.

Praca w systemie Altum daje realne korzyści i szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Niezależnie od tego, czy pracujesz we Francji, czy w Niemczech, z pewnością cenne będą takie funkcjonalności jak metoda wyceny zapasów AVCO, prezentacja planu kont księgowych w zgodzie z przepisami obowiązującymi w konkretnym kraju, a także wyliczanie terminu płatności typu “End of Month”.

Możliwości Comarch ERP Altum:

 • dostosowanie platformy do specyfiki niemal każdego rynku,
 • dedykowane funkcje dla rynków zagranicznych,
 • wielojęzyczność,
 • wielowalutowość.

WIELOFIRMOWOŚĆ

Comarch ERP Altum zdecydowanie ułatwia zarządzanie wieloma firmami – jest to system, w którym w jednym miejscu gromadzisz wszystkie ważne dane. Altum daje możliwość centralnego prowadzenia holdingu, jak i zarządzania wszystkimi przedsiębiorstwami z osobna. Dzięki automatyzacji procesów zachodzących między firmami, cały holding obniża koszty swojego funkcjonowania. Ułatwiony jest proces podejmowania decyzji, ponieważ centrala otrzymuje ujednolicone dane dotyczące wszystkich przedsiębiorstw w holdingu.

Centralne zarządzanie holdingiem

W holdingach jedna z firm jest wiodąca, a pozostałe są jej podporządkowane. W systemie Comarch ERP Altum firma nadrzędna może tylko administrować pracę pozostałych firm, lub dodatkowo prowadzić również działalność operacyjną. Ma ona wgląd w dane wszystkich przedsiębiorstw podległych, nadaje dostępy i uprawnienia, a także określa rodzaj i zakres powiązań między jednostkami podrzędnymi.

Niezależne zarządzanie każdą z firm

Poszczególne obszary dla każdego z przedsiębiorstw, takie jak księgowość, sprzedaż czy logistyka, są od siebie czytelnie wyodrębnione. Administrator decyduje, czy każda z firm widzi jedynie swoje dane, czy też są jakieś obszary wspólne – widoczne dla więcej niż jednej firmy. Opcja tworzenia elastycznych powiązań między firmami jest przydatna na przykład w sytuacji, gdy dwie firmy wchodzące w skład holdingu współdzielą magazyn. Jeśli zaś profil działalności dwóch firm zupełnie się ze sobą nie pokrywa, nie widzą one wzajemnie swoich danych, na przykład księgowych.

Comarch ERP Altum to:

 • centralne zarządzanie holdingiem,
 • niezależne zarządzanie każdą z firm,
 • elastyczne tworzenie powiązań pomiędzy firmami,
 • automatyzacja procesów oraz Business Intelligence w strukturze wielofirmowej.
wielofirmowość comarch erp altum

SPRZEDAŻ INTERNETOWA

Rozwiązania, które rozwiną Twoją sprzedaż internetową:

Rozwiązania Comarch e-Commerce umożliwią Twojemu biznesowi wielokanałową sprzedaż ukierunkowaną na:

Klientów detalicznych – Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl.
Klientów biznesowych – Comarch ERP Pulpit Kontrahenta, wszystko.pl.

Comarch ERP Altum umożliwi Ci stworzenie nowego kanału sprzedaży (e-commerce) lub wzmocnienie relacji z obecnymi klientami. Obecnie sprzedaż internetowa stanowi spory odsetek dokonywanych zakupów, zarówno wśród klientów detalicznych, jak i biznesowych.

Dzięki rozwiązaniom Comarch dla sprzedaży internetowej otrzymujesz możliwość: 

 • zintegrowania danych asortymentowych z systemem ERP – synchronizacja danych między sklepem internetowym a systemem informatycznym firmy odbywa się automatycznie, a klienci uzyskują informacje o dostępności towaru w czasie rzeczywistym. Synchronizowane są: kartoteki towarowe (produkty wraz z opisami), atrybuty towarów, zdjęcia, stany magazynowe i podstawowy cennik.
 • księgowania i rozliczania sprzedaży internetowej w głównym systemie księgowym.
Comarch Optima

APLIKACJE MOBILNE COMARCH

Aplikacje mobilne Comarch, które współpracują z ERP Altum:

 • Comarch Mobile Zarządzanie
 • Comarch Mobile Sprzedaż
 • Comarch WMS Magazynier
 • Comarch WMS Zarządzanie
 • Comarch HRM
 • Comarch ERP XT
 • Comarch Mobile mPOS
 • Comarch Mobile Serwis
 • Comarch Mobile Zakupy
 • Comarch ERP Inwentaryzacja
 • Comarch Mobile DMS
 • Comarch Mobile Sales Force

Aplikacje mobilne Comarch to narzędzia, które dostępne są zarówno na tabletach, jak i na smartfonach. Rozwiązania mobilne wspierają najważniejsze procesy zachodzące w firmie takie jak: sprzedaż (SFA), magazyn, fakturowanie, POS, kadry i płace, bezpieczeństwo i backup danych, czy analizy i raporty Business Intelligence.

Aplikacje mobilne Comarch wspierają pracę w terenie, a także tych pracowników, którzy często muszą się przemieszczać wewnątrz firmy – na przykład w magazynie, lub gdy zarządza się grupą osób. Takie rozwiązanie znacząco ułatwia pracę, a także automatyzuje częściowo lub w całości takie czynności, które mogą być z powodzeniem wykonane przez oprogramowanie.

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE SIECIĄ HANDLOWĄ

Dzięki współpracy z narzędziem Comarch Retail, Altum ułatwia pracę w sieciach handlowych i komunikację na linii sklep-centrala sieci. Usprawnienie zauważą pracownicy na każdym szczeblu organizacyjnym.

Głównymi zaletami zarządzania siecią handlową przy pomocy systemu informatycznego są:

 • obniżenie kosztów dzięki automatyzacji powtarzających się czynności,
 • bieżąca kontrola centrali nad dokumentami, wynikami sprzedaży, kosztami, zatowarowaniem wszystkich podległych jednostek, itd.,
 • wygodna obsługa programów lojalnościowych, promocji, inwentaryzacji, zamówień sprzedaży i faktur zaliczkowych,
 • możliwość prowadzenia mobilnych stanowisk sprzedaży.

HANDEL I MAGAZYN

Comarch Altum wspiera wszystkie procesy handlowo-magazynowe. W przypadku holdingów, każda firma może mieć odrębnie i niezależnie prowadzony obszar handel-magazyn, co ułatwia korzystanie z systemu w każdym przedsiębiorstwie. Pracę przyspieszają narzędzia BPM, automatyzujące część lub całość procesów.

Comarch ERP Altum usprawnia zarówno zarządzanie dokumentami handlowo-magazynowymi oraz cennikami i rabatami. Funkcje systemu pomagają w tworzeniu struktur logicznych w magazynie, a także w bieżącej kontroli stanów magazynowych. Co ważne, Altum potrafi również obsługiwać magazyny konsygnacyjne.

Zarządzanie dokumentami handlowo-magazynowymi w Comarch ERP Altum to m.in.:

 • pełna obsługa procesów sprzedażowo-zakupowych,
 • przejrzyste zarządzanie wszystkimi procesami logistycznymi,
 • obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • obsługa całego procesu reklamacji,
 • możliwość prowadzenia transakcji w walutach obcych,
 • tworzenie dokumentów na bazie innych dokumentów,
 • dostęp do informacji z urządzeń mobilnych.
Comarch Optima

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Comarch ERP Altum umożliwia prowadzenie pełnej księgowości zarówno w firmie o jednooddziałowej strukturze, jak również w holdingu.

Dzięki możliwości obsługi kilku firm w jednym systemie, platforma pozwala jednocześnie na prowadzenie odrębnej i niezależnej księgowości dla każdego z przedsiębiorstw oraz centralne zarządzanie finansami wszystkich jednostek.

Finanse i księgowość w Comarch ERP Altum:

 • Wielopoziomowy plan kont dostosowany do potrzeb konkretnej jednostki
 • Automatyczne księgowanie
 • Wygodna i bezpieczna możliwość księgowania “na brudno”
 • Wielowalutowość
 • Eksport płatności oraz import wyciągów bankowych
 • Pełna automatyzacja windykacji i rozliczeń

KADRY I PŁACE

Obsługa działu kadrowo-płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki regularnym aktualizacjom systemu, moduł Kadry i Płace zapewnia bezpieczeństwo oraz błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi.

Aplikacja wspiera każdą firmę, niezależnie od branży. Pozwala zautomatyzować pracę i ogranicza niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania ważnych operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł Kadry i Płace Comarch umożliwia m.in.:

 • zaewidencjonowanie pracowników z opcją odnotowania przebiegu zatrudnienia w firmie i poza nią,
 • rozliczenia wpłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów,
 • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
 • stworzenie struktury organizacyjnej z przypisaniem pracowników do poszczególnych wydziałów,
 • powiązanie listy płac z wybranym wydziałem,
 • obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych.
Czytaj więcej

CRM

O przewadze konkurencyjnej firmy coraz częściej stanowią: umiejętność wsłuchania się w potrzeby klientów, odpowiednie wykorzystanie wiedzy o ich zachowaniu oraz utrzymywanie bieżącego kontaktu.  

System Altum ułatwia codzienną pracę działów marketingu i sprzedaży. Umożliwia szybką analizę bieżących działań, efektywności podejmowanych akcji, a także poziomu zadowolenia klientów.  

Funkcjonalności CRM:

 • organizacja opieki handlowców nad klientami,
 • planowanie i kontrolowanie działań sprzedażowych,
 • tworzenie kwestionariuszy ankietowych,
 • planowanie zadań pracowników i ustawianie priorytetów,
 • bezpośrednia praca z klientem.

DOŁĄCZ DO  GRUPY NASZYCH KLIENTÓW

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW

500
dedykowanych projektów

190
profesjonalistów

25
lat na rynku

7500
Klientów

7
oddziałów

Wdrożenia na 5
kontynentach

DZIAŁAMY GLOBALNIE

wdrozenia kotrak sa

DZIAŁAMY GLOBALNIE

 • USA
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY
 • BRAZYLIA
 • HOLANDIA
 • NORWEGIA
 • RPA
 • INDONEZJA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • SZWECJA
 • FRANCJA
 • CZECHY
 • MJANMAR
 • SERBIA
 • ROSJA
 • WIETNAM
 • BIAŁORUŚ
 • PORTUGALIA
 • INDIE

ARTYKUŁY

Zobacz Ostatnie:
Split payment – mechanizm podzielonej płatności

18 czerwca 2019 Magda Urbanowicz

Nowa struktura JPK_VAT

19 czerwca 2019 Magda UrbanowiczMasz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261