case-study-min

case-study-min

OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE – CASE STUDY

DE HEUS NUTRIFARMS

Branża:
producent paszy

Wdrożyliśmy:

 • Aplikacje DH Apps

DE HEUS NUTRIFARMS

De Heus Nutrifarmas jest producentem pasz w Brazylii. Jest częścią międzynarodowej grupy De Heus, która znajduje się w światowej czołówce producentów w branży paszowej.

Grupa De Heus jest obecna w ponad 35 krajach na czterech kontynentach.

SYTUACJA PRZED WDROŻENIEM

W ramach ekspansji na rynkach globalnych grupa De Heus nabyła firmę Nutrifarms.

W związku z nową sytuacją biznesową przed brazylijskim producentem paszy pojawiło się wiele nowych wyzwań, m. in. w zakresie IT.

W celu poprawy wydajności fabryki oraz lepszego jej zarządzania, w pierwszej kolejności firma postanowiła:

 • zautomatyzować procesy biznesowe
 • zcentralizować zarządzanie informacją

Do tej pory w fabryce używano systemu klasy ERP do obszaru handlowego oraz rozliczeń. Większość pozostałej pracy w firmie wykonywana była ręcznie, bądź za pomocą plików Excel.

Rozwiązanie to było wystarczające, gdy firma Nutrifarms nie należała do grupy kapitałowej. Po zmianie sytuacji biznesowej w firmie, dotychczasowe metody pracy sprawiłyby, że zarządzanie przepływem informacji byłoby niezwykle trudne. Przesyłanie pocztą mailową tak dużej ilości danych (raportowanie danych strategicznych do Centrali) zajmowałoby mnóstwo czasu i w żaden sposób nie katalogowałoby ich.

Kolejnymi krokami było dostosowanie standardów funkcjonowania fabryki do wymogów grupy DH. Z tego powodu firma Nutrifarms poszukiwała kompetentnego partnera biznesowego, który dostarczyłby odpowiednie narzędzia IT.

Wybór padł na polską firmę informatyczną – Grupę Kotrak, ze względu na doskonałą znajomość specyfiki branży paszowej, wynikającej z długoletniej współpracy z firmą De Heus.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE

Pierwszym etapem prac była przeprowadzona na początku grudnia 2012 roku szczegółowa analiza procesów zachodzących w firmie.

Na podstawie analizy stworzony został projekt wdrożenia. Na chwilę obecną prace programistyczne objęły jedną fabrykę oraz drugą mniejszą lokalizację, przetwarzającą surowce na potrzeby fabryki głównej.

Zaimplementowane zostały dedykowane dla grupy DH rozwiązania IT. Jednakże „przypadek” brazylijskiego zakładu przetwórstwa paszowego zdecydowanie różnił się od wcześniejszych projektów . Do tej pory fabryki należące do pozostałych członków grupy DH, pracowały na uprzednio wdrożonym przez GRUPĘ KOTRAK systemie Comarch ERP XL. W przypadku firmy DH Nutrifarms funkcjonował już brazylijski system klasy ERP, który został zintegrowany z dedykowanym rozwiązaniem GRUPY KOTRAK-DH Application G 2.5., w której skład wchodzą:

DH HOLDING (główna siedziba firmy)
Czym jest:
1. Punktem centralnym, w którym definiowane są kraje i fabryki (regiony działalności grupy)

 • lista krajów w których działa grupa
 • lista fabryk w poszczególnych krajach

2. Bazą receptur dla grupy De Heus
3. Bazą wielojęzykowych etykiet. Obecnie obsługiwane są między innymi: polski, angielski, portugalski, rosyjski, wietnamski
4. Centrum raportów

 • raport cen historycznych surowców
 • raport cen przewidywalnych
 • raport produkcji
 • raport stanów magazynowych
 • raport zużycia surowców

5. Modułem laboratoryjnym

 • bazą kryteriów jakości produktów
 • bazą zestawu badań przeprowadzanych w lokalnych laboratoriach
 • bazą wyników badań próbek pobieranych podczas:
 • zakupu
 • produkcji
 • wydania

Korzyści:

 • kontrola jakości towarów
 • obniżanie kosztów produkcji
 • centralizacja danych

DH COUNTRY (Centrala kraju)

Czym jest:

1. Ośrodkiem gromadzącym informacje pochodzące z wszystkich fabryk kraju
2. Aplikacją odpowiadającą za wymianę informacji pomiędzy Centralą znajdującą się w Holandii, a fabrykami rozmieszczonymi na terenie kraju
3. Centralą definiującą receptury produkcyjne dla poszczególnych fabryk
4. Miejscem planowania produkcji (opracowywanie planów produkcyjnych)
5. Systemem raportującym
6. Miejscem komunikacji z zewnętrznymi systemami klasy ERP

Korzyści:

 • agregacja informacji spływających z fabryk-raportowanie
 • filtracja danych na poszczególne fabryki
 • integracja z zewnętrznymi systemami ERP

DH PLANT (fabryka)
Czym jest:

1. Umożliwia rejestrowanie:

 • zakupów/przyjęć oraz wydań/sprzedaży, dzięki integracji z wagami pomostowymi możliwe jest automatyczne rejestrowanie wagi przy przyjęciu planu produkcji
 • produkcji

2. Miejscem rejestrowania pobranych próbek oraz wyników laboratoryjnych, zarządzania wynikami badań (akceptowanie, odrzucanie wyników) oraz przesyłaniem do innych fabryk dla przeprowadzenia badań w innych lokalizacjach. Dodatkowo grupowanie, łączenie próbek (wiele silosów na samochodzie, kilka partii produkcyjnych)
3. Miejscem rejestrującym dane z zewnętrznego systemu produkcyjnego (PCS)
4. Magazynem MWS – mapa magazynu wraz szczegółowymi informacjami o lokalizacji towaru,
5. Systemem kontrolującym ścieżkę partii towaru począwszy od zakupu, przez składowanie, produkcję kończąc na sprzedaży
6. Systemem identyfikującym towary w oparciu o unikalne kody kreskowe
7. Aplikacją posiadającą rozwiązanie mobilne wykorzystywane przy:

 • produkcji
 • sprzedaży
 • inwentaryzacji

Korzyści:

 • wzrost produktywności
 • skrócenie czasu cyklu produkcyjnego
 • obniżenie kosztów produkcji
 • skrócenie przestojów nieplanowanych jak i przestojów planowanych
 • poprawa jakości produkcji
 • zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych

REKOMENDACJA

„Bogate doświadczenie GRUPY KOTRAK w branży rolno-spożywczej, pozwoliło na kompleksową i profesjonalną informatyzację przedsiębiorstwa w oczekiwanym zakresie.

Wiedza merytoryczna i techniczna zespołu wdrożeniowego GRUPY KOTRAK, pozwoliła na wprowadzenie odpowiednio dopasowanych rozwiązań informatycznych, co zasługuje na pełne uznanie”- zarząd firmy DH Nutrifarms

Chcesz wiedzieć więcej?

Jesteś zainteresowany rozmową z naszym ekspertem?  Skontaktuj się z nami!

+48 604 526 261
sprzedaz@kotrak.pl

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW

500
dedykowanych projektów

190
profesjonalistów

25
lat na rynku

6500
Klientów

7
oddziałów

Wdrożenia na 4
kontynentach

ARTYKUŁY

Zobacz Ostatnie:
Split payment – mechanizm podzielonej płatności

18 czerwca 2019 Magda Urbanowicz

Nowa struktura JPK_VAT

19 czerwca 2019 Magda UrbanowiczMasz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261