Project Manager

Miejsce pracy: Katowice

#Requirements

 • experience in managing cross-functional advanced international projects, ‘customer focused’ and stress – resistant
 • ability to define how the project is run and related project documentation, such as project schedule, cost and benefit analysis
 • master’s degree
 • controlling all projects activities and ability to evaluate, anticipate, manage or prevent crisis situations
 • proficiency in MS Office
 • project management certification (PMI, PMP) and ITIL experience or certification will be an advantage
 • ready for travelling (50% work time)
 • very good knowledge of English (at least B2 level)
 • driving license

#Responsibilities

 • planning, directing and coordinating large-scale projects
 • defining the way the projects are conducted
 • maintaining a certain time frame and project budget
 • leading the team to develop plans that achieve project goals
 • preparing and performing projects reviews
 • working in an international environment, ability to establish and maintain business relationships
 • effectively managing IT projects to minimize risks while maximizing profits

#What we offer you

 • work in a dynamic and friendly environment with “open door” policy
 • job contract/B2B
 • attractive compensation depending on your experience and qualifications
 • opportunity to manage international projects
 • unique organizational culture
 • “legendary” parties and sports events in our company
 • opportunity to participate in a language course
 • professional onboarding

Prosimy o zamieszczenie w CV odpowiednich klauzul:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie do dnia 30.06.2019 r. moich danych osobowych (oraz wizerunku – zdjęcia) zawartych w moim CV przez administratora danych osobowych KOTRAK S.A. – (dalej „Spółka”) z siedzibą w Katowicach przy ul. Parczewskiego 25, w celach bieżącej rekrutacji na konkretne stanowisko aplikacyjne w związku z którym moje CV zostało przesłane Spółce, prowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem RODO.

2. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania (aktualizowania). Mam również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.

3. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y), że podanie moich danych jest dobrowolne.

Pozwól nam się poznać!

Klauzule informacyjne:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest KOTRAK S.A. – (dalej „Spółka”) z siedzibą w Katowicach przy ul. Parczewskiego 25.

2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) w celu przeprowadzenia rekrutacji na konkretne stanowisko aplikacyjne.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji konkretnego procesu rekrutacji do którego aplikujesz.

4. Dane osobowe przechowywane będą do dnia 30.06.2019 r., chyba, że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.

5. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając maila na adres: praca@kotrak.pl. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Pozostałe oferty pracy

Nasze oddziały