International Implementation Consultant

Miejsce pracy: Katowice / Kraków

#required

 • at least 2 years of relevant IT experience
 • strong interpersonal skills, actively communicate across functional teams
 • knowledge of SQL databases
 • strong analytical skills
 • efficient time management, strong organisational skills
 • fluent written and spoken English
 • driving license

#nice to have

 • knowledge of accounting, production, logistics or payroll
 • knowledge of ERP systems

#tasks

 • meeting with Clients to determine requirements
 • understanding Client’s work practices and the nature of their business
 • openness for travelling
 • implementing and developing agreed-upon solutions in new systems
 • presenting solutions and organising training for end-users
 • delivering technical support throughout implementation phases
 • liaison between customers, development and implementation teams

#what we offer you

 • attractive compensation depending on your experience and qualifications
 • work in a dynamic and friendly environment with “open door” policy
 • job contract/B2B
 • unique organisational culture
 • “legendary” parties and sports events in our company
 • opportunity to participate in a language course
 • professional onboarding

Prosimy o zamieszczenie w CV odpowiednich klauzul:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie do dnia 30.06.2019 r. moich danych osobowych (oraz wizerunku – zdjęcia) zawartych w moim CV przez administratora danych osobowych KOTRAK S.A. – (dalej „Spółka”) z siedzibą w Katowicach przy ul. Parczewskiego 25, w celach bieżącej rekrutacji na konkretne stanowisko aplikacyjne w związku z którym moje CV zostało przesłane Spółce, prowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem RODO.

2. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania (aktualizowania). Mam również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.

3. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y), że podanie moich danych jest dobrowolne.

Pozwól nam się poznać!

Klauzule informacyjne:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest KOTRAK S.A. – (dalej „Spółka”) z siedzibą w Katowicach przy ul. Parczewskiego 25.

2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) w celu przeprowadzenia rekrutacji na konkretne stanowisko aplikacyjne.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji konkretnego procesu rekrutacji do którego aplikujesz.

4. Dane osobowe przechowywane będą do dnia 30.06.2019 r., chyba, że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.

5. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając maila na adres: praca@kotrak.pl. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Pozostałe oferty pracy

Nasze oddziały