comarch ppk

COMARCH PPK

Aplikacja Comarch PPK umożliwia obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych w Twojej firmie. Współpracuje z dowolnym systemem kadrowo-płacowym i jest zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR.

Najważniejsze zalety Comarch PPK: 

 • ochrona przed niedopełnieniem obowiązków – wsparcie w regularnych wpłatach i właściwym prowadzeniu dokumentacji,
 • uproszczenie przekazywania danych na linii pracownik – pracodawca – instytucja finansowa,
 • zebranie ważnych informacji dotyczących PPK w jednym miejscu.

Aplikacja Comarch PPK jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy już wkrótce będą objęci obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

comarch ppk kadry place

FUNKCJE APLIKACJI COMARCH PPK

Comarch PPK aplikacja

Aplikacja Comarch PPK będzie stopniowo aktualizowana, aby docelowo mieć pełny wachlarz funkcji takich jak:

 • prowadzenie rejestru i ewidencji pracowników,
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK,
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK,
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK,
 • zebranie informacji o pracodawcy oraz wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku,
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych,
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych.

Aby zapoznać się z aktualnym zakresem funkcjonalności aplikacji Comarch PPK, pobierz wersję demonstracyjną: Demo Comarch PPK

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY DOTYCZĄCE PPK

PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) to system oszczędzania, w który zaangażowany zostaną pracownik, pracodawca i państwo. Efektem ma być większa stabilizacja finansowa na emeryturze. Pracownicy będą automatycznie wpisani do programu PPK. Mogą z niego zrezygnować w dowolnym momencie lub dobrowolnie w nim pozostać.

Terminy wprowadzania PPK 

PPK będzie wprowadzane stopniowo; jako pierwsze, w lipcu 2019 roku, wprowadzą go przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 osób. 1 stycznia 2020 roku PPK będzie obowiązywać w firmach zatrudniających więcej niż 50 osób, a od 1 lipca 2020 roku system obejmie firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników. Proces wdrażania PPK zakończy się 1 stycznia 2021 roku, kiedy to zacznie obowiązywać we wszystkich firmach, a także w sektorze publicznym.  

PPK_harmonogram

Największe firmy mają czas na wybranie instytucji finansowej i podpisanie umowy o zarządzanie PPK do 25 października 2019 roku; z kolei umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć do 12 listopada 2019 roku. Pierwsza składka musi być odprowadzona do 15go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składki zostały obliczone i pobrane przez pracodawcę. 

Kary za uchybienie przepisom o PPK 

Ustawodawca przewidział kary dla przedsiębiorców, którzy nie dopełnią swoich obowiązków. Wykroczeniem będą między innymi: nakłanianie pracowników do rezygnacji z PPK oraz brak zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie. 

Brak konieczności wpłacania na PPK przez pracodawcę i pracownika zachodzi jedynie w sytuacji przestoju ekonomicznego, niewypłacalności pracodawcy lub przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub jej ograniczenia na skutek powodzi i związanego z tm brakiem środków na wypłatę pensji dla pracowników.

ppk_wazne liczby

Wypełnij formularz, by otrzymać ofertę na Comarch PPK:Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres email (wymagane):

Wskaż, z jakiego województwa jesteś (wymagane):

Wpisz kod zabezpieczający: captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KOTRAK S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w zakresie przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez KOTRAK S.A. związanych z zadanym pytaniem, uzyskaniem odpowiedzi na zadane pytanie, jak również wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu istotnych informacji dotyczących produktów i usług KOTRAK S.A. zgodnie z treścią mojego zapytania.

Przeczytaj całą treść zgody...

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW

500
dedykowanych projektów

190
profesjonalistów

25
lat na rynku

7500
Klientów

7
oddziałów

Wdrożenia na 5
kontynentach

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW

500
dedykowanych projektów

190
profesjonalistów

25
lat na rynku

7500
Klientów

7
oddziałów

Wdrożenia na 5
kontynentachARTYKUŁY

Zobacz Ostatnie:
Nowa struktura JPK_VAT

19 czerwca 2019 Magda Urbanowicz

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+ 48 604 526 261