Leasing IT

Leasing na rozwiązania IT – jak inwestować w rozwój firmy? Część 22 lutego 2017

Dziś druga i ostatnia część cyklu dotyczącego leasingu. Anna Stasiak z Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. oraz Damian Sowiński z GRENKELEASING Sp. z o.o. opowiadają o tym, czym się różni leasing operacyjny od finansowego oraz jakie produkty IT można wziąć w leasing.

– W poprzedniej części naszej rozmowy dowiedzieliśmy się czym jest leasing. A czym różni się leasing operacyjny od finansowego?

Damian Sowiński: Podstawową różnicą pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym jest sposób rozliczenia podatków. W leasingu finansowym to na leasingobiorcy spoczywa obowiązek amortyzacji sprzętu. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy jedynie część odsetkową. Istotną różnicą jest też obowiązek wpłacenia w całości podatku VAT z góry, zaraz po odbiorze sprzętu w leasingu finansowym.

GRENKELEASING proponuje leasing operacyjny, który jest wybierany przez ponad 80% przedsiębiorców w Polsce. Leasing operacyjny daje większe korzyści „tarczy podatkowej”, ponieważ raty leasingowe są w całości kosztem uzyskania przychodu. Ponadto obowiązek amortyzacji sprzętu spoczywa na firmie leasingowej, co znacznie odciąża klienta w kwestiach księgowych. Klient może wykupić sprzęt nawet za 1% wartości początkowej. W obu przypadkach przedmiot leasingu – np. sprzęt IT – zaliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy.

Anna Stasiak: Dodam jeszcze, że umowa leasingu operacyjnego zawierana jest na czas określony, krótszy niż oczekiwany okres pełnej amortyzacji, czyli okres ekonomicznej eksploatacji sprzętu, stanowiący co najmniej:

 • 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne,
 • 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości oraz gdy suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

– Jakie produkty dla firm można wziąć w leasing?

AS: EFL S.A finansuje niemal każdy środek trwały od pojazdów, maszyn i urządzeń, aż po sprzęt nowoczesnej techniki biurowej i oprogramowanie.

DS: GRENKE jest ekspertem w dziedzinie leasingu sprzętu IT oraz oprogramowania, jednak elastyczne podejście pozwala za naszym pośrednictwem leasingować w zasadzie każde urządzenie elektro-techniczne: od wyposażenia serwerowni, przez sprzęt audio-video, medyczny, gastronomiczny, oprogramowanie, po maszyny budowlane czy linie produkcyjne, a nawet meble czy hale magazynowe.

– A jak dokładniej wygląda leasing produktów IT?

DS: Jeszcze do niedawna leasing produktów z sektora IT był w Polsce traktowany po macoszemu, jednak obserwujemy solidny wzrost, co roku na poziomie 10-20% rynku. GRENKE jest ekspertem leasingu sprzętu IT i w zasadzie zajmujemy się finansowaniem każdego sprzętu elektrotechnicznego oraz oprogramowania. Poczynając od serwerów, telefonów, sprzętu fotograficznego i wideo poprzez sprzęt komunikacyjny i biurowy, gastronomiczny, maszyny poligraficzne, aż po czyste oprogramowanie każdego rodzaju. Wyróżnia nas to, że z założenia leasingujemy na zerowej wpłacie własnej – klient nie musi angażować własnych środków przy wyborze GRENKE.

AS: Jeśli chodzi o konkretne sprzęty wraz z rodzajami w Klasyfikacji Środków Trwałych, to są to:

 • drukarki – rodzaj 491,
 • komputery przenośne – rodzaj 491,
 • licencje – rodzaj 491,
 • urządzenia biurowe inne niż kserokopiarki – rodzaj 803-1,
 • oprogramowanie – rodzaj 491,
 • serwery – rodzaj 491,
 • skanery – rodzaj 491,
 • sprzęt sieciowy – rodzaj 491,
 • urządzenia wielofunkcyjne (skaner, kopiarka, drukarka) – rodzaj 491,
 • zestawy komputerowe – rodzaj 491,
 • urządzenia telewizyjne i radiotechniczne (telewizory, kamery wideo, radioodtwarzacze) – rodzaj 620,
 • urządzenia alarmowe, sygnalizacyjne i monitoringu – rodzaj 624,
 • centrale telefoniczne, urządzenia telefoniczne – rodzaj 626,
 • telefony komórkowe – rodzaj 629,
 • wagi elektroniczne nieprzemysłowe przewozowe – rodzaj 660,
 • projektory multimedialne – rodzaj 662,
 • kasy fiskalne – rodzaj 669,
 • fotograficzne aparaty cyfrowe – rodzaj 800,
 • kserokopiarki – rodzaj 803,
 • oraz inny nowoczesny sprzęt.

– Czy każdego rodzaju oprogramowanie można wziąć w leasing? Czy wzięcie oprogramowania w leasing różni się czymś od wzięcia w leasing rzeczy materialnej, np. auta?

AS: Możemy sfinansować praktycznie każde oprogramowanie i niczym się nie różni od leasingu innego przedmiotu jak np. pojazdu. Warunkiem jest zgoda na sublicencję od producenta.

DS: Dlatego też tylko firmy specjalizujące się w tej dziedzinie mogą leasingować oprogramowanie, na które trzeba uzyskać stosowną zgodę producenta w formie leasingu przedmiotów, których dalszą odsprzedaż zastrzega poprzez ograniczoną licencję. Oprogramowanie jest o tyle specyficznym przedmiotem finansowania, że nie ma fizycznej postaci. Jest w formie klucza dostępowego, linku, coraz rzadziej pendrive czy CD. Leasing oprogramowania jest bardzo łatwo dostępny dla potencjalnego klienta, jednak większa odpowiedzialność ciąży na leasingodawcy. GRENKE pozwala na leasing prawie każdego oprogramowania ogólnego, specjalistycznego czy technicznego dla polskich przedsiębiorców niezależnie od branży.

– Dziękujemy za rozmowę!

Pierwszą część wywiadu znajdziesz tutaj.

Jesteś zainteresowany ofertą leasingową?
Skontaktuj się z naszym ekspertem!

Pozostań z nami w kontakcie - polub nas w mediach społecznościowych!

Odwiedź nasz profil na FB!
Odwiedź nasz profil na FB!
Zobacz nasze filmy na YT!
Odwiedź nasz profil na LI!

Napisz komentarz