elektroniczna dokumentacja medyczna

Od kiedy wchodzi elektroniczna dokumentacja medyczna i jakie są jej wymagania?30 listopada 2018

Wraz z 1 grudnia 2018r. Ministerstwo Zdrowia wprowadza obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej, jednak to nie jedyna zmiana dotycząca elektronicznej dokumentacji medycznej, która czeka placówki zdrowia w najbliższym czasie.

Kolejne zmiany dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej zaczną obowiązywać wraz z nadejściem nowego roku. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek elektronicznej dokumentacji medycznej obejmie:

  • karty informacyjne leczenia szpitalnego
  • karty odmowy przyjęcia do szpitala
  • pisemne informacje lekarzy specjalistów dla lekarzy kierujących
  • informacje o rozpoznaniu choroby, wynikach badań oraz innych świadczeniach przeprowadzonych w placówce

Kolejne zmiany będą wprowadzane stopniowo w przeciągu najbliższych lat:

  • 1 styczeń 2020r. – zostanie wprowadzony obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej
  • 1 stycznia 2021 r. – zostanie wprowadzony obowiązek wystawiania skierowania w postaci elektronicznej

Projekt ustawy wyjaśnia również wątpliwości związane z przesyłaniem EDM, zezwalając na prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz jej wymianę również poza platformą P1 (Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych).

Aby uzyskać więcej informacji o zmianach związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną, zadzwoń do nas:

+ 48 660 799 909

Napisz komentarz