Comarch Optima Kadry i Płace

Uzupełnij umowy na czas określony – tylko do 21 maja!17 maja 2016

W związku z nowelizacją kodeksu pracy z lutego 2016 roku, pracodawcy nie mogą zatrudniać pracownika na więcej niż 3 umowy na czas określony lub zatrudniać go w takiej formie przez dłużej niż 33 miesiące.

Limitom nie podlegają umowy zawarte:

  1. w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
  2. wykonywania prac dorywczych,
  3. sezonowych i kadencyjnych,
  4. gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

W przypadku ww. przypadków umów, które trwały w dniu 22 lutego 2016 roku i przekroczyły limit ilościowy lub czasowy, pracodawca ma obowiązek aneksowania ich. Jest to wymagane, gdy umowa będzie trwała dłużej niż do 21 listopada 2018 r. W aneksie należy zawrzeć cel zawarcia umowy. Uzupełnienia wymagają także informacje o okresie wypowiedzenia.

Zgodność z przepisami gwarantuje Comarch OPTIMA, której częste aktualizacje pozwalają być ciągle na bieżąco! Działom kadrowym, HR i księgowości polecamy Optima Kadry i Płace moduł, który pozwoli nie tylko analizować całą historię zatrudnienia wszystkich pracowników, ale także rozliczać się z ZUSem i przygotowywać grafik urlopów.

Napisz komentarz

Zobacz inne wpisy: