split payment mechanizm podzielonej platnosci

Split payment – mechanizm podzielonej płatności18 czerwca 2019

Split payment to mechanizm podzielonej płatności w sektorze B2B, który do tej pory był dobrowolny. Zgodnie z projektem ustawy, od 1 września 2019 roku przy transakcjach dotyczących towarów i usług wrażliwych, będzie obowiązkowy. Z poniższego artykułu dowiesz się więcej o split payment.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw pochodzi z 14 maja 2019 r., natomiast 16 maja został on opublikowany i przekazany do konsultacji publicznych. Oprócz obowiązku, zaplanowano w nim także sankcje czekające na te osoby, które nie zastosują się do przepisów prawa. Głównym celem zmian w prawie jest zastąpienie obecnie obowiązujących rozwiązań dotyczących rozliczania podatku VAT. Split payment w swoich założeniach miał zwiększać stabilność wpływów z VAT oraz ograniczyć proceder unikania płacenia VAT.

Otrzymaj ofertę na system informatyczny, który ułatwia zarządzanie split payment:

Zadzwoń: 604 526 261

Co to jest split payment?

Split payment jest mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Oznacza zastosowanie systemu płatności, w którym kwota podatku VAT jest wydzialana z łącznej kwoty brutto wynagrodzenia i trafia ona na wyodrębiony rachunek bankowy, tzw. rachunek VAT. MPP dotyczy tych transakcji, w których u nabywcy usługi lub towaru powstaje podatek naliczony podlegający odliczeniu. Split payment pozwala opłacić także fakturę zaliczkową czyli taką, która jest wystawiana przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi.

Mimo, że sprzedawca będzie mieć rozdzieloną płatność na dwa odrębne rachunki, nabywca dokonuje tylko jednego przelewu. Musi natomiast pamiętać o tym, aby podczas dokonywania przelewu wpisać numer faktury, NIP dostawcy, kwotę netto oraz kwotę podatku VAT.

Bank nabywcy towaru lub usługi wysyła kwotę brutto z rachunku rozliczeniowego, a jednocześnie przeksięgowuje kwotę VAT. Z kolei bank odbierający przelew w ramach split payment najpierw księguje kwotę brutto na wskazanym w przelewie rachunku odbiorcy, a następnie księguje kwotę VAT na rachunku VAT odbiorcy.

Co ważne, sprzedawca ma ograniczony dostęp do rachunku VAT. Rachunek ten jest prowadzony w bank lub w SKOKU, a jego uruchomienie nie wymaga podpisywania odrębnej umowy. Może on być prowadzony tylko w polskiej walucie.

Kogo dotyczy split payment?

Split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych między firmą a firmą (w sektorze B2B). Mechanizm podzielonej płatności nie jest stosowany w transakcjach między firmą a osobą prywatną (w sektorze B2C). MPP dotyczy również tylko płatności krajowych.

Co istotne, środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być wypłacone jedynie w celach:

 • wpłaty VAT do Urzędu Skarbowego,
 • dokonania płatności VAT na rachunek VAT dostawcy,
 • zwrotu kwoty VAT (wynikającej z korekty).

Na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika, w drodze postanowienia, Urząd Skarbowy może wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Projekt zmian, które mają wejść w życie 1 września, zakłada więcej możliwości zarządzania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT i opłacenia z nich również:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku osobowego od osób fizycznych,
 • podatku akcyzowego,
 • należności celnych,
 • składek ZUS.

Dzięki zakładanym zmianom przedsiębiorcy będą mogli bardziej elastycznie zarządzać środkami na rachunku VAT.

Dla kogo obowiązkowy split payment?

W trakcie ostatnich prac nad ustawą o VAT stworzono nowy załącznik numer 15, który zawiera szczegółowy wykaz towarów i usług również objętych obowiązkowym VAT split payment od 1 września 2019 roku. Na ten moment na liście jest 150 pozycji. Wymienia się w niej tzw. towary i usługi wrażliwe, które są narażone na wyższe ryzyko oszustw podatkowych. Są to między innymi:

 • węgiel i produkty węglowe,
 • wyroby stalowe,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • paliwa napędowe,
 • usługi budowlane,
 • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria,
 • urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria,
 • złom i odpady.

Ostatni projekt zmian w prawie przewiduje również wprowadzenie obowiązkowego split payment w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług, które obecnie są wymienione w załączniku 11, 13 i 14 ustawy o VAT, czyli są objęte reżimem odwrotnego obciążenia i dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej.

Zbiorcze przelewy w split payment

Wśród planowanych od 1 września 2019 roku zmian znalazła się także możliwość dokonywania zbiorczych przelewów split payment. Oznacza to, że po otrzymaniu od jednego dostawcy/usługodawcy kilku faktur w przeciągu minimum jednego dnia i maksymalnie miesiąca, będzie można dokonać łącznej płatności MPP. Po wskazaniu okresu, za który dokonujemy płatności, przelew będzie uwzględniać całą kwotę podatku z tych konkretnych faktur.

Sankcje za brak oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”

Ustawodawca przewiduje również kolejną zmianę – faktura musi mieć specjalne oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli osoba wystawiająca fakturę nie umieści informacji, że z powodu przedmiotu transakcji jak i kwoty, powinna zostać ona zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, firma będzie ona narażona na sankcję w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Sankcja nie będzie stosowana w odniesieniu do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Z kolei jeśli nabywca nie zapłaci w odpowiedni sposób faktury split payment, sankcja za ten czyn ma wynieść 100% kwoty podatku wykazanego na takim dokumencie.

Sankcje wprowadzono, aby ograniczyć oszustwa podatkowe i pomijanie stosowania MPP. Celem ustawodawcy jest także ograniczenie ryzyka, że podatnik zniknie wraz z zapłaconym im przez nabywców i nieodprowadzonym podatkiem VAT. Dzięki specjalnemu oznaczeniu zarówno kontrahent będzie mieć jasność, w jaki sposób będzie opłacona konkretna faktura, a organy kontrolne będą mogły szybciej zidentyfikować konkretne płatności i móc je później weryfikować.

Split payment w systemach Comarch ERP

Systemy Comarch ERP obsługują split payment od momentu, kiedy ten model płatności został wprowadzony w Polsce. Zapewniają one zgodność z najnowszymi przepisami prawa, dzięki czemu nie musisz obawiać się sankcji za niedopełnienie obowiązków.

Na poniższym filmie prezentujemy, jak prosto zarządza się mechanizmem podzielonej płatności w systemach Comarch ERP:

Skontaktuj się z nami, by poznać system ERP wspierający zarządzanie split payment:

Zadzwoń: 604 526 261

Napisz komentarz

Zobacz inne wpisy: