pracownicze plany kapitalowe

Pracownicze plany kapitałowe – aplikacja do obsługi jest już dostępna!21 maja 2019

19 listopada 2018 Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) przyjętą przez parlament. W poniższym artykule tłumaczymy, z jakimi obowiązkami będą musieli się zmierzyć pracodawcy. Pierwsza grupa, która będzie objęta PPK, rozpocznie ich wprowadzanie 1 lipca b.r.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest PPK?

PPK to program, który z założenia ma wspierać pracowników w oszczędzaniu na emeryturę. Będzie on dobrowolny, natomiast domyślnie każdy zatrudniony będzie do niego wpisany. Ministerstwo Finansów szacuje, że do PPK uprawnionych będzie ok. 11,5 miliona osób, natomiast ostatecznie – przy zakładanym, 75% poziomie partycypacji – ok. 8 miliona Polaków ma odkładać dodatkowe środki na emeryturę w PPK.

Od kiedy PPK obowiązuje pracodawców?

Pracownicze Plany Kapitałowe będą stopniowo obowiązywać w kolejnych firmach. Jako pierwsze, już od 1 lipca b.r. PPK będą wprowadzać firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników. 1 stycznia 2020 roku z PPK zmierzą się podmioty zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników będą prowadzić PPK od 1 lipca 2020 roku. Ostatnia ważna data to 1 stycznia 2021 roku, kiedy to PPK będzie obowiązywać w pozostałych podmiotach, także w instytucjach publicznych.

harmonogram ppk

Kto obsługuje PPK?

PPK będą obsługiwać instytucje finansowe takie jak: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) oraz pracownicze towarzystwa emerytalne. Konieczne będzie posiadanie zgód i zezwoleń na działalność, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Jakie konsekwencje grożą za brak PPK?

Pracodawcy, którzy nie wdrożą na czas PPK, będą podlegać karze grzywny w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń. Ministerstwo przewidziało także kary za nakłanianie do rezygnacji z członkostwie w PPK. Pracodawca, który nie zawrze umowy z instytucją finansową obsługującą PPK, nie będzie wpłacać środków, nie będzie prowadzić dokumentacji lub poda nieprawdziwe dane, będzie podlegać karze od 1000 aż do 1 000 000 złotych.

Kogo nie obowiązuje PPK?

Jednocześnie należy wspomnieć o grupach, których nie będzie obowiązywać PPK. Będą to pracodawcy, którzy już prowadzą PPE i odprowadzają co najmniej 3,5% wynagrodzenia, a mininum ¼ ich pracowników jest w Pracowniczym Programie Emerytalnym. Kolejną grupą zwolnioną z PPK będą mikroprzedsiębiorcy, u których wszyscy zatrudnieni zrezygnują z członkostwa w PPK. Ustawodawca przewidział także sytuacje wyjątkowe, w których możliwe będzie zawieszenie wpłat pracodawcy i pracownika na pewien czas. Są to: okres przestoju ekonomicznego, niewypłacalność pracodawcy oraz okres przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia wskutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

kogo nie dotyczy ppk

Ile pracodawcę kosztuje PPK?

W firmach, które będą zobowiązane do wdrożenia PPK, bardzo ważne będą koszty. Oszczędzanie na emeryturę nie będzie bowiem jedynie obciążeniem finansowym dla pracownika, ale także dla państwa oraz pracodawcy. 2% z kwoty brutto wynagrodzenia będzie odejmowane od pensji pracownika na rękę – będzie to jego podstawowa składka. Pracownik może dodatkowo wyrazić chęć odkładania kolejnych 2%. Pracodawca będzie zobowiązany do wpłacenia 1,5% składki podstawowej, natomiast dobrowolna, dodatkowa składka nie może przekraczać 2,5%. Pracodawca ma dowolność w przyznawaniu ewentualnego bonusu i może go różnicować na przykład względem stażu pracy zatrudnionych lub innych kryteriów. Do PPK przyjmowane będą te osoby, których staż pracy jest dłuższy niż 3 miesiące (w perspektywie ostatnich 12 miesięcy).

kto płaci za ppk

Jak wprowadzać PPK w firmie?

Wprowadzanie PPK w każdej firmie powinno się przede wszystkim rozpocząć od analizy kosztów, które pracodawca będzie musiał ponieść w związku z Planem. Następny etap to wybór instytucji, która będzie tworzyć rachunki PPK dla pracowników. Co ważne, pracodawca nie dokonuje selekcji instytucji wyłącznie sam. Musi on porozumieć się z zakładową organizacją związkową lub z reprezentacją pracowników, jeśli w firmie nie ma ww. organizacji. Kolejnym krokiem jest podpisanie dwóch umów: z instytucją finansową o zarządzaniu PPK i umowy o prowadzeniu PPK w imieniu oraz na rzecz zatrudnionych. Żeby prawidłowo obliczać wysokość wpłat, a następnie terminowo przekazywać je do wybranej instytucji, jak i gromadzić dokumentację związaną z PPK, konieczna będzie aktualizacja posiadanego oprogramowania kadrowo-płacowego.

jak wdrożyć ppk

Jaką aplikację wybrać do obsługi PPK?

Firma Comarch udostępniła dedykowaną aplikację Comarch PPK (w chmurze i on-premise), dzięki której jest możliwe obsługiwanie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Aplikacja Comarch jest dostępna zarówno dla posiadaczy modułu Płace i Kadry Comarch ERP, jak i innych systemów kadrowo-płacowych, pozwalając na eksport i import kluczowych informacji. Aplikacja będzie z czasem rozwijana i zyska kolejne istotne funkcje.

Comarch PPK umożliwi między innymi wysłanie danych dotyczących uczestników Planu oraz wysokości środków do instytucji zarządzającej PPK. Z kolei od operatora PPK firma będzie mogła pobrać dane o umowach z pracownikami lub decyzji o wypłaceniu środków przez pracownika.

comarch ppk aplikacja Karta uczestnika ze skladkami
 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o aplikacji Comarch PPK, zadzwoń do nas:

604 526 261

lub wypełnij formularz:Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres email (wymagane):

Wskaż, z jakiego województwa jesteś (wymagane):

Wpisz kod zabezpieczający: captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KOTRAK S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w zakresie przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez KOTRAK S.A. związanych z zadanym pytaniem, uzyskaniem odpowiedzi na zadane pytanie, jak również wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu istotnych informacji dotyczących produktów i usług KOTRAK S.A. zgodnie z treścią mojego zapytania.

Przeczytaj całą treść zgody...

Komentarze

No ja mam nadzieję, że ten program to naprawdę będzie jakiś super pomysł i wszystko się odpowiednio rozwinie, bo w końcu ja jako młoda osoba, która pracuje chce mieć godne życie no i godną emeryturę dzięki której będę mogła sobie odpowiednio pożyć

Napisz komentarz

Zobacz inne wpisy: