aplikacja e-sprawozdania comarch

Aplikacja do pełnej obsługi sprawozdań finansowych20 listopada 2018

Ministerstwo Finansów stworzyło nowe przepisy dotyczące struktury, przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych dla tych firm, które mają księgi rachunkowe. Od 1 października dokument, w formie elektronicznej, musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd). Comarch stworzył aplikację e-Sprawozdanie, która będzie umożliwiać przygotowanie XML-a.

Pierwsza wersja aplikacji będzie dostępna w grudniu 2018 roku dla wszystkich tych, którzy nie posiadają systemów Comarch ERP lub będą składać sprawozdanie przez upgradem. Umożliwi ona utworzenie pliku XML od podstaw, w pełnej postaci. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Wszystkie dane liczbowe (np. bilans) trzeba będzie wprowadzić ręcznie.

W styczniu 2019 roku aplikacja Comarch e-Sprawozdanie zostanie zintegrowana z Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum i Comarch ERP XL. Aplikacja będzie pracować na bazie danych systemu ERP i umożliwi zaczytanie zestawień księgowych (np. bilansu, rachunku zysków i strat) oraz tworzenie wydruków na podstawie danych zawartych w Comarch e-Sprawozdanie. Dane znajdujące się we wprowadzeniu bądź informacjach dodatkowych będzie trzeba wpisać ręcznie. 

Do marca 2019 będą rozwijane kolejne wersje aplikacji, umożliwiając między innymi: edytowanie informacji dodatkowej, tworzenie paczek sprawozdawczych, zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem, łatwy dostęp do sprawozdań z poprzednich lat i przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni. Od stycznia 2019 roku, w ramach aktualizacji systemy Comarch ERP zostaną wzbogacone o funkcjonalności, które pozwolą przedsiębiorcom przygotować część danych potrzebnych do stworzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Firmy, które nie złożą sprawozdania, są wzywane przez KRS do jego złożenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia pod groźbą kary lub rozwiązania spółki.

 

Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji Comarch e-sprawozdania, zadzwoń do nas:

32 35 12 715

Napisz komentarz